Tältresning med oväntade hinder

Patrulledaren och gruppen får öva på olika roller och reflektera över hur ledarskapet kan anpassas.

‹ Tillbaka
Instruktioner

Ett par medlemmar i patrullen får i uppdrag att ta en viss roll i gruppen när de tex ska sätta upp tältet, vindskyddet eller bygga en portal. Patrulledaren ska leda gruppen genom uppgiften och får hantera de olika personerna på bästa sätt.

Förslag på roller:

– Den som ständigt ifrågasätter

– Den som säger att inget går

– Den som är överdrivet positiv

– Den som inte gör något utan ställer sig sidan om

– Den som ropar på ledaren hela tiden

– Den som säger att allt är tråkigt

– Den som vill hjälpa till överallt och inte slutför sin uppgift

Diskutera efteråt vad som gick bra och dåligt. Var det någon roll som var extra besvärlig att hantera? Kan ni se er själva i vissa av dessa rollerna när ni har en dålig dag? Hur bemöter man bäst personer som har de olika egenskaperna? Hur vill ni själva bli bemötta när ni inte tycker något är roligt eller har en dålig stund?

Att tänka på

Ni kan göra övningen i hemlighet och då har ni i förväg pratat med några som kan spela lite extra besvärliga. Var tydlig med att det inte ska bli orealistiskt och att personerna måste lyssna och försöka bättra sig.

Ni kan också från början vara tydliga med att de ska få vara med om ett rollspel och att några blivit tilldelade roller, berätta dock inte vilka

Material

Det friluftsmaterial som ni behöver.

Tidsåtgång