Tänd en lykta för klimatet!

Klimatet måste räddas - och vi behöver göra det nu! Under de första veckorna i november samlas världens ledare på FN´s klimatmöte COP26 för att ta beslut om jordens och klimatets framtid. 

Scouterna har skickat fem klimatengagerade ungdomar för att påverka makthavare direkt på plats. Vi är en av världens största ungdomsrörelser och tillsammans kan vi scouter göra skillnad! 

‹ Tillbaka
Instruktioner

Så här kan din kår snabbt och enkelt bidra i kampen för klimatet! 
Under ert vanliga möte kan ni använda denna reflektionsövning som inledning, avslutning eller som reflektion - där ni tycker att det passar. 

Förberedelsetid: cirka 2 minuter. 
Genomförandetid: 5-10 minuter, beroende på antal scouter. 

Gör så här: 

 1. Tänd en lykta. Ledaren kan exempelvis säga så här: 

  Idag tänder vi denna lykta och tänker lite extra på hur viktigt vårt klimat är för oss. Vad tänker du på när du hör ordet ”klimat”? (Om du tror att dina scouter har svårt att förstå ordet ”klimat” kan du säga ”miljö”). Om det är en inledning av ett möte kan scouterna också säga sitt namn. 
   
 2. Ge scouterna ett exempel på något du tänker på, som till exempel ”Jag vill veta mer om vad jag kan göra för klimatet” eller ”Det är inte bra för miljön att köpa nya saker hela tiden”. Skicka runt lyktan mellan scouterna och låt var och en säga vad de tänker på när de får lyktan. 
   
 3. Avsluta genom att säga något i stil med: ”Vi människor måste förändra hur vi lever för att klimatet ska kunna räddas. Ingen kan göra allt men alla kan göra något. Tillsammans kan vi göra världen bättre!” 
   
 4. Ta gärna en bild på lyktan och lägg upp på sociala medier, tagga med #scouterförklimatet 
Varför

För att uppmärksamma och reflektera kring rådande klimatförändringar. 

Material

Ett gäng scouter
En lykta
Något att tända lyktan med

Tidsåtgång