Tänt var det här - från Terminsprogram upptäckare - Pirater

En aktivitet där scouterna kontakt med olika eldtyper och lär sig hur man hanterar elden säkert. 

‹ Tillbaka
Instruktioner

Innan själva eldningen kan börja måste scouterna få kunskap om hur man eldar på rätt sätt och vilka eldar man använder i olika situationer.

Börja med att förklara för scouterna vad man ska tänka på vid eldning både när det gäller säkerhet men även för att få en så bra eld som möjligt. Detta görs bäst genom att inkludera scouterna. Fråga och uppmuntra efter kreativa idéer. Många av scouterna har redan lärt sig en del t ex genom att observera äldre scouter på läger. Det är viktigt att betona för scouterna att eldning kan vara farligt och att man ska ha respekt för elden.

För att på bästa sett lära scouterna om olika eldars funktioner är de viktigt att de vet hur de ser ut. Man kan oftast genom att studera en elds konstruktion avgöra vad den är bäst lämpad till. Därför bör man med hjälp av ved bygga upp de eldar som man ska lära ut.

Efter detta moment är det dags att börja elda.

Varje patrull ska nu göra en eld och koka upp såpvatten så att det kokar över. Ledarna har redan innan gjort i ordning en eldningsplats till varje patrull. Dessa eldningsplatser ska inte ligga för nära varandra då det kan bli en säkerhetsrisk. Platserna ska även vara försedda med en gryta med såpvatten och en upphängningspunkt till grytan.

Man kan antingen ha denna aktivitet som en tävling eller bara se det som en vanlig uppgift. Tänk på säkerheten kring aktiviteten. Förutom faran med eld innefattar även denna övning användande med kniv och yxa. Se till att ta fram så väl sjukvårdsutrustning som släckningsmateriel.

Varför

Syftet är att fortsätta piratutbildningen genom att lära sig olika eldtyper och hantera elden säkert.

Material

Ved, tändstickor, eldplats, hinkar med vatten, grytor med upphängningsanordning (lika många som patruller), såpvatten