Testa på nya tändmetoder

En aktivitet där scouterna får testa på olika metoder för att göra upp eld utan att använda tändstickor.

Instruktioner

Låt scouterna testa flera olika metoder för att göra upp eld. T.ex:

  • Eldstål. Skapa gnista med eldstål. Finns att köpa i välsorterade friluftsaffärer.
  • Flinta och stål. Skapa gnista genom att slå flinta och stål mot varandra.
  • Batteri och stålull. Skapa gnistor med ett niovolts-batteri och svinto.

Se till att ha byggt upp ett ”fågelbo” av knaster, gräs och näver för att fånga upp gnistorna.

Att tänka på

  • Samla material till ”fågelbo” i god tid innan, så det inte är fuktigt
  • Testa gärna de olika metoderna innan. Det är svårare en man kan tro!

Säkerhet

Ev sjukvårdslåda och brandsläckare/hink vatten.

 

Material

Eldstål, flinta, niovoltsbatteri, svinto. Torrt gräs, knaster och näver för att bygga ”fågelbo” för att fånga upp gnistorna.

Gruppstorlek
Tidsåtgång