Thinking day- världens rättigheter och Amahoro Amani - från Terminsprogram upptäckare - Pirater

‹ Tillbaka
Instruktioner

Om World Thinking Day (berätta för scouterna)

Varje år firar scouter världen över World Thinking Day den 22 februari. En dag då scouter uppmärksammar den internationella gemenskapen och Scouternas värderingar.

Den 22 februari var både Scouternas grundare, Robert Baden-Powells, födelsedag och hans frus födelsedag. Lord Baden-Powell föddes 1857 och hans hustru Olave 1889. Ända sedan 1924 har den här dagen firats som en dag då vi tänker på våra scoutkamrater jorden runt och på scoutrörelsens grundare.

Några år senare bildades också fonder genom insamling av pennyslantar eller andra småmynt bland scouter och scoutledare. Dessa fonders avkastning har sedan använts till att starta eller vidareutveckla scouting i nya länder.

Genom att samla kårens alla medlemmar den 22 februari kan scoutings internationella gemenskap uppmärksammas. Många kårer samlar in pengar den här dagen och sänder den till Scouternas Världsfonder, läs mer om fonden under Stöd oss på www.scouterna.se.

Se på filmserien "alla väldens rättigheter"

Genom att gå in på http://www.millenniekommun.se hittar ni den aktuella filmen för kvällen. Börja med att titta på filmen för att få en snabb uppfattning om ämnet. Efter filmen kan ni fråga scouterna om någon vet något mer om målen eller om de har någon fråga om filmen.

Nu ska vi använda oss av ett material från finska staten som beskriver millenniemålen enkelt och bra. Materialet hittar ni på: http://global.finland.fi/public/default.aspx?nodeid=15856&contentlan=3&culture=sv-FI antingen väljer ledarna att gå igenom delar av materialet i grupp med alla scouter eller får scouterna själva i patrullen läsa en eller flera delar ur materialet.

Efter att alla filmer är avklarade delar gruppen upp sig i sina patruller. I patrullen ska alla scouter rita en teckning där de illustrerar den rättighet de tycker är viktigast för en människa.

När alla är klara presenterar scouterna sin teckning för de andra i patrullen och förklarar hur man tänkt.

Varför

Scouterna får kännedom om de mänskliga rättigheterna och får själva reflektera kring dessa. Scouterna får även möjlighet till kontakt med scouter i omvärlden.

Material

Dator med uppkoppling, skärm eller projektor med duk, material från http://global.finland.fi/public/default.aspx?nodeid=15856&contentlan=3&culture=sv-FI

Tidsåtgång