Tunnelpjätt/Tunnelkull

En rolig lek som engagerar hela gruppen. Kan vara bra mellan tyngre programpass.

Instruktioner

En eller två personer tar och när dessa ”pjättar” någon (rör vid och säger pjätt) så ska denna ställa sig bredbent. När någon annan deltagare kryper igenom ”tunneln” som bildats mellan den tagnes ben så blir denna personen fri. Byt person som tar med jämna mellanrum

Att tänka på

Byt person som tar relativt ofta, så att alla får ta.

Säkerhet

Försök göra detta på en så plan yta som möjligt, då risken att snubbla är mindre.

Kan vara lätt att halka om det görs inomhus och man har strumpor på sig

 

Material

Inget material mer än glada scouter.

Gruppstorlek
Åldersgrupp
Tidsåtgång
Målspår
Typ