Tyst pussel

För att träna på att samarbeta och få alla att känna sig delaktiga.

‹ Tillbaka
Instruktioner

Skriv ut en bild i lika många exemplar som det är deltagare. Klipp bilderna på olika sätt, så att de bildar olika pussel med 7 bitar var. Blanda sedan bitarna och lägg högar med sju bitar i varje.

Varje deltagare får en varsin hög med pusselbitar. Gruppens uppgift är att samarbeta så att allas pussel blir lösta.

Deltagarna få inte ta en pusselbit från någon annan, man får bara ge. Hela övningen ska ske under tystnad.

Reflektera efteråt tillsammans hur det gick. Vad var svårast? Är det lätt att kommunicera utan ord? Hur mycket sitter i kroppspråket?

Att tänka på

Om ni är en större grupp kan scouterna delas in i två mindre grupper så att de inte behöver byta pusselbitar med för många.

Material

Pussel = Papper med samma bild på (lika många som antal deltagre) som klipps sönder.

Sax

Gruppstorlek
Tidsåtgång
Typ