U-land / i-land

Denna övning hjälper scouterna att skapa förståelse för skillnaden mellan rika och fattiga länder, och hur det känns att leva i ett fattigt land.

Instruktioner

3/4 av de som är med är u-land, och de får sitta på golvet. Resten som är i-land får sitta i sköna stolar.

Låt scouterna lösa olika uppgifter, i-land och u-land skall lösa samma uppgifter men förutsättningarna för att lyckas skall vara helt olika. För i-lands gruppen skall det vara mycket enkelt att lösa uppgiften, men i stort sett omöjligt för u-lands gruppen. Man kan även bjuda de olika grupperna på mat. U-lands gruppen får ris och soja som de själva får tillaga medan i-lands gruppen får något gott hamburgare/pizza serverat.

Efteråt diskuterar man vad man tyckte om att vara i-land och u-land. Det ska vara slumpvis vilka som är vilket sorts land man får vara.

Diskussion; Är det så här på riktigt? Varför är det så? Ska det vara så här?

Att tänka på

Det är viktigare att diskutera än att äta.

Säkerhet

Det är viktigt att man delar in länderna slumpvis, så att ingen blir ledsen

Material

Material till uppgifterna

Åldersgrupp
Tidsåtgång