Undersöka vatten

Den här aktiviteten stimulerar oss att utforska vår närmiljö och upptäcka vårt vatten, var det finns, vad det behövs till och hur det ser ut.

‹ Tillbaka
Instruktioner

När vi väl förstår vårt eget vatten och varför det är viktigt för oss kan vi börja lära oss om vatten i ett globalt sammanhang. Lärorikt om ni avslutar med ett besök på ert vattenreningsverk.

Gör uppgiften i ert närområde.

1. Dela upp scouterna i mindre grupper och ge varje grupp en karta, papper, penna och kamera (valfritt). En rutt kan vara inritad på kartan, annars kan man ge dem koordinater att följa eller låta dem bestämma själva vilken väg de ska ta inom ett markerat område.

2. Diskutera snabbt, innan grupperna ger sig av, var de tror att de kan hitta vatten. T.ex. en bäck eller å, offentliga toaletter vattenpöl, dricksfontän etc.

3. Grupperna går längs sin rutt och söker efter vatten. När de finner det ska de fundera på följande frågor: Var finns vattnet? Vad används det till? Hur mycket vatten är det? Finns det där alla dagar? Vilken färg har det? Luktar det något, är det missfärgat? Kan människor dricka det? Kan djur dricka det? Om de har en kamera kan de ta en bild på vattnet.

Utvärdering

1. Samla alla grupper när de har återvänt och be dem berätta vad de har funnit och diskutera det. Följande frågor kan vara till hjälp.

    Blev scouterna överraskade av mängden vatten de upptäckte?
    Var i vattnets kretslopp passar deras vatten in?
    Vilken hjälp har vi av vattnet?
    Vilken hjälp har växter och djur av vattnet?
    Nämnde någon vattnet i form av vattenånga som finns i luften?
    Nämnde någon vattnet som finns i marken och underjordiskt?

2. Gör en utställning om vatten i ert område om ni har tagit bilder.

3. Påpekade grupperna att det finns dolt vatten inuti byggnader också? Be dem att fundera över vad vi använder vatten till i våra hem och hur det kommer dit. Vad är det med om innan det kommer hem till oss? Vart tar det vägen när det lämnar våra hem och vad händer med det sedan?

Fler aktiviteter

1. Besök ett vattenverk nära där ni bor och ta reda på varifrån vattnet hemma hos er kommer, hur det renas och vart det tar vägen när ni har använt det.

2. Bygg en modell eller gör en affisch som visar vattnets kretslopp.

3. Om ni upptäckte problem med vattenförorening i ert område, ta reda på mer om det. Ta reda på orsaken och gör något för att försöka lösa problemet.

4. Fundera på hur vi kan använda vattnet klokare i vårt vardagsliv.

 

 

Material

Karta, papper, pennor, kamera (valfritt).

Gruppstorlek
Tidsåtgång
Typ