Ungdom Mot Rasism diskrimineringsspel

För att scouterna ska få ny kunskap och tankeväckare inom områdena rasism, diskriminering och HBTQ -frågor.

‹ Tillbaka
Instruktioner

Ungdomarna spelar ett spel som påminner om fia med knuff. En i taget slår med en tärning och går visat antal steg framåt. De får en fråga om t.ex. rasism som ska besvaras eller diskuteras. Om det är en ”rätt svar” fråga, ställs frågan till deltagaren om denne inte kan frågas de andra, om inte de heller kan vinklar ledaren frågan, ”kan det inte vara så att det är så här…”. Om det är en diskussionsfråga, t.ex. ”har du blivit diskriminerad någon gång?” får deltagaren svar på det, sedan har man en diskussion med gruppen om hur man kan förhindra att det händer igen.

I detta spel är det inte viktigt att svara rätt, det viktiga är att få igång en bra diskussion om dessa knepiga ämnen. Om man inte lyckats ta sig till mål innan utsatt tid, får det ses som en bonus- med långa diskussioner!

Att tänka på

Ledaren måste vara fantasifull!! Frågorna kan vara för svåra/lätta för vissa grupper och då måste nya frågor fixas spontant.

Säkerhet

Det är viktigt att det finns en ledare till hands som kan gå iväg med en deltagare om denne skulle bli ledsen, arg eller upprörd!

 

Material

Spelplan, frågor, tärning och spelpjäser.

Gruppstorlek
Tidsåtgång