Upplev scouting som rörelsehindrad

För att utmanar/roverscouterna ska få känna på och reflektera hur det är att vara rörelsehindrad på läger.

Instruktioner

Normer brukar vanligtvis beskrivas som oskrivna regler. Normer reglerar vad vi uppfattar som normalt, vanligtvis kopplat till hur någon, något eller några förväntas bete sig eller vara. Det kan handla om vilken hand vi förväntas skaka hand med eller vilka kläder vi förväntas ha på oss.

 

Normer ger personer som uppfyller normerna fördelar, eller privilegier, och personer som inte uppfyller normerna nackdelar. Normer handlar alltså i slutändan om fördelning av makt mellan människor.

 

Om en uppfyller normerna är det inte säkert att en märker att de existerar. Det är många gånger först om vi avviker från en norm som vi märker att den finns varför det är viktigt att vi tränar oss på att se och uppmärksamma normer.

 

Börja mötet med att diskutera normer tillsammans utifrån informationen ovan:

  • Vilka normer finns i samhället som gruppen kan komma på? Skriv ner på ett stort papper eller whiteboard. Det kan vara stor och smått, som att stå i kö eller att kunna gå.
  • Oftast finns det en övergripande samhällsnorm, som mindre grupper eller sammanhang bryter mot på ett sätt som är helt okej för dem, och som blir till norm där. Vilka normer finns i den grupp ni befinner er i just nu?

 

Berätta att gruppen nu kommer få utmana en av samhällets normer: att kunna gå.

Låna ut rullstolar, som scouterna sedan ska sitta i en viss tid utan att stiga upp men ändå utföra de vanliga sysslorna. För bättre effekt, låt aktiviteten vara under flera timmar. Det kan också vara bra att låna ut till någon i patrullen så att övriga får komma på hur de kan hjälpa den som sitter i rullstolen.

 

Avsluta dagen med gemensam reflektion och diskussion:

Det finns alltid någon på insidan och någon på utsidan av en norm, någon som passar in och någon som inte gör det. Vilka fördelar får den som ofta passar in i normen?

Normer är beroende av tid och rum, de förändras. Ibland fort och ibland långsamt. Tänk på hur något var för 100 år sedan och hur samma sak är nu, vad är det som gör att normer förändras?

Hur kan vi göra för att förändra normer?

Finns det saker i vår kår/organisation som vi behöver förändra för att fler ska inkluderas av normen

Kan man vara med i vår kår om man sitter i rullstol till exempel – om inte: hur förändrar vi det?

 

Material

Rullstolar

Gruppstorlek
Tidsåtgång
Typ