Upplevelsefärden - Fiktiv höghöjdsbana

När man begränsar sin syn upplever man andra saker och kan reflektera över att leva utan syn.

Instruktioner

Deltagarna genomför hinderbanan en och en. Sätt på glasögonen och vandra längs banan. Samtidigt bör en kamrat vakta deltagaren så att denne inte skadar sig. När alla har vandrat längst hinderbanan, låt alla deltagare reflektera kring hur det kändes och vad det innebär för personer med olika förutsättningar.

Material

– Hinderbana

– Simglasögon

Gruppstorlek
Tidsåtgång
Typ