Upplevelsefärden - Hörsellabyrint

Syftet är att utmana sig att lite på sin hörsel, och även att utmana sin självdisciplin.

‹ Tillbaka
Instruktioner

Patrullen får en bunt med 3-4 bildkort, varje kort motsvarar ett ljud att söka efter i labyrinten. I labyrinten är det viktigt att vara tyst och att inte fuska sig under repen, man kan lätt hamna utanför labyrinten då, och ha svårt att hitta fram till rätt ljud. Patrullen delar in sig i utmanare om 1-2 personer och ger sig in i labyrinten letande efter ett ljud per utmanare.

Hittar man rätt ljud, kan man avsluta här och låta deltagarna diskutera hur det kändes. Eller så kan det finns en ledtråd vid ljudet som tar dem vidare i en annan övning.

Hittar man inte sitt ljud, utan ett annat går man tillbaka in i labyrinten och lyssnar sig fram till rätt ljud.

Tänk på att alla inte har samma hörselförmåga, och anpassa aktiviteten efter gruppen.

Att tänka på

När du bygger upp din labyrint, fundera på om du vill ha någon sorts struktur i den, med torg eller liknande. Dessa kan man lätt bygga återvändsgränder och rundgångar ifrån.

Man kan hoppa över ledtrådarna på slutet, de är inte det viktiga, men vi ansåg att det ger scouterna en anledning till att genomföra aktiviteten fullt ut och arbeta i patrullen.

En annan sak att tänka på är flödet när scouterna kommer till din station, handlar det om många scouter måste man se till att dela ut en bra instruktion och få dem att gå någonstans och läsa tillsammans så att de inte står kvar framför dig i en kvart.

Säkerhet

För att inte scouterna ska skada sig är det en bra idé att kvista ur labyrinten så gott man kan och fösa undan kvistarna så att ingen snubblar.

Material

Snören i massor
Stödpinnar att tillverka labyrinten med.
Bildkort
Ljud. Ledare som gör ljud eller ljud från exempelvis mobiltelefon.

Gruppstorlek
Tidsåtgång
Typ