Vad händer med världen?

För att hitta saker som scouterna anser vara fel i världen, och fundera över vad de själva kan göra åt dem.

Instruktioner

Scouterna får minst en dagstidning per patrull, och letar i den efter en artikel om något som de inte tycker står rätt till. Det kan vara allt från lokala händelser (t.ex. ”Gerda, 87, bröt benet på hal trottoar” eller ”Fritidsgård nedläggningshotad”) till globala katastrofer (t.ex. ”Svält och krig i Zimbabwe” eller ”Växthuseffekten hotar världens isbjörnar”).

Utifrån artikeln får scouterna sedan resonera kring vad de skulle kunna göra för att förbättra situationen. Här kan det behövas vuxenstöd för att få bra diskussioner. Saknas det ledare kan det vara bra att samla ihop flera patruller och diskutera tillsammans.

 

Följande frågor kan underlätta:

– Vad är problemet? Kan samma problem visa sig på något annat sätt än det som står i artikeln?

– Vilka berörs av problemet? Fler än de som nämns i artikeln?

– Finns det någon som arbetar med att lösa problemet nu? Finns det organisationer (t.ex. FN, Röda Korset, Greenpeace) som jobbar med frågan? Vad gör de åt saken?

– Vad kan ni göra? Kom ihåg att både konkreta saker (t.ex. att besöka ensamma äldre eller baka bröd till hemlösa) och saker som görs för att påverka någon som har mer makt än man själv över situationen (t.ex. prata med politiker, skriva insändare eller tjata på sina föräldrar att de ska köra mindre bil) är viktiga insatser! Tänk på visdomsordet ”Ingen kan göra allt men alla kan göra något!”

 

Sedan sätter scouterna ihop ett drama som beskriver problemet och den insats de har bestämt sig för, och spelar upp det för de andra patrullerna. Diskutera dramana tillsammans med de andra patrullerna! Några diskussionsfrågor:

• Skulle ni kunna genomföra det här på riktigt? Hur skulle ni behöva förbereda er i så fall (ex. material, kontakter)? Kanske ska ni lägga in ett möte och faktiskt göra det?!

• Kommer någon på något annat man kan göra åt samma problem?

• Det finns en mängd med organisationer som arbetar med att förändra världen inom olika områden: miljö, fred, hälsa, djurrätt, sociala rättigheter med mera. Vilka organisationer tror ni kan hjälpa er med problemet? På vilka sätt skulle de kunna hjälpa till? Kanske kan ni göra en insats för världen tillsammans med någon av organisationerna?

Att tänka på

Förslag till tidsupplägg:

Hitta en artikel: 10 min

Diskutera och dramatisera: ca 45 min

Spela upp draman och diskutera dem: ca 30 min

Genomför gärna något/några av de insatser som scouterna kommit på under den här övningen på något av era kommande möten.

Material

Minst en dagstidning per patrull.

Gruppstorlek
Tidsåtgång