Vad har jag gjort dag?

Den här leken ska få scouterna att tänka på hur vårt dagliga agerande påverkar miljön omkring oss.

Instruktioner

Förståelse för vad vi gör varje dag som påverkar miljön. Vi gör saker varje dag som påverkar miljön, både positivt och negativt. Väldigt ofta gör vi saker utan att ens vara medvetna om hur det påverkar miljön. Den här leken ska få scouterna att tänka på hur vårt dagliga agerande påverkar miljön omkring oss.

Steg för steg

 1. Samla gruppen i en cirkel och ge en boll till en av scouterna.
 2. Den som har bollen börjar med att berätta för gruppen om en sak som var bra för miljön som hon eller han har gjort den dagen.
 3. Sedan lämnas bollen vidare till en annan deltagare som gör samma sak.
 4. Upprepa leken när alla har haft bollen men nu för att svara på frågan “Vad har jag gjort i dag som var dåligt för miljön?”.

Utvärdering

När alla har fått berätta har ni en kort diskussion enligt följande förslag:

 • Vilket var lättast att komma på, saker som var bra för miljön eller saker som var dåliga?
 • När du gör vardagliga saker, tänker du då på hur de påverkar miljön?

 • Tycker du det är viktigt att bry sig om miljön?
 • Vilka skillnader finns i gruppen beträffande detta? Vad beror det på?

Be varje scout att välja en sak som de gör som är bra för miljön och en sak som de skulle kunna förbättra. Gör en teckning tillsammans där halva bilden visar saker som de gör som är bra för miljön och den andra hälften visar saker som kan förbättras.

Fler aktiviteter

 1. Be scouterna att ändra sitt beteende till nästa gång och att berätta om sin plan för sin familj, sin klass och/eller sina vänner.
 2. Titta vid nästa scoutträff på den första bilden och gör en ny som visar vilka förbättringar som har gjorts sedan dess.
 3. Använd den här aktiviteten som inledning till ämnen som förnybar energi, återvinning och vatten- och energibesparing.
Material

en boll

Gruppstorlek
Åldersgrupp
Tidsåtgång
Typ