Våga Påverka - Motionsskola

Visa scouterna hur man skriver en motion för att påverka.

Instruktioner

Visa scouterna hur man skriver en motion för att påverka. Till detta behöver de dessutom kunskap om de ord som förekommer på bland annat stämmor och årsmöten samt veta vikten av slutna och öppna val. Detta tas upp i detta programpass. Sist har man ett råd, som skall efterlikna en kårstämma/årsmöte där motionerna gås igenom och diskuteras.

 

Samla scouterna på en bra enskild plats, inne eller ute. Prata om den demokratiska gången i Scouterna och att varje scout har rätten att påverka. En övning som visar på skillnaden mellan ett öppet och ett enskilt val. Övning med de formella orden som används på stämmor/årsmöten. Genomgång av hur en motion byggs upp, där efter får scouten möjligheten att skriva själv eller i grupp en motion. Har de ingen riktig sak som de vill ta upp, så går det lika bra att skriva en hitte-på-motion om en struntsak, huvudsaken är att de lär sig uppbyggnad och formuleringar. Senare, samma eller en annan dag (om man är på ett läger) har man själva rådet.

Material

Det materialet som finns i filerna i form av skyltar och annat, lämpligen laminerat. Samt några presenningar som används som valbås. Utöver det så används material från skogen, så som pinnar, kottar etc.

Detta är ett ämne som kan te sig väldigt tungt och tråkigt ur scouternas ögon och öron, så var engagerad, visa på deras möjlighet att påverka. Att det är scouterna som är scouting, vi ledare hjälper och stöttar dem i att driva vår rörelse framåt.

Detta programpasset utfördes första gången på Vilda 2014 på Kragenäs för upptäckar-, äventyrs- och utmanarscouter. Resultatet blev ett antal motioner till scoutkårer, Göteborgs scoutdistrikt samt till Scouterna. Genom att vara engagerad och visa på deras egen förmåga och rätt att påverka scouterna så tände vi lågan hos dem att ta steget och våga påverka.

Tidsåtgång
Målspår