Våga röra dig - från Terminsprogram Våga

Ett möte från terminsprogrammet Våga röra dig 

‹ Tillbaka
Instruktioner

Startceremoni

Alla samlas i en ring. Låt en scout tända lyktan. Ledarna tar närvaron och ser till att alla barn blir sedda. Gå en runda i ringen och låt alla säga något som har varit roligt för dem i dag. Berätta om dagens möte och gå igen vad som ska hända.

Fysiska utmaningar

Börja med att leka en lek, förslagsvis Tomtesmyg. En utses till “tomte” och ställer sig med ryggen mot de övriga mot en vägg/ett träd. Alla andra står på en linje mot motsatt vägg eller (om man är utomhus) en lagom bit ifrån. Tomten väljer vilken sorts steg scouterna ska gå (tomtesteg är med hälen mot tån, myrsteg en stortålängd i taget, jättesteg så lång steg du kan ta utan att hoppa och banansteg innebär att varje steg blir ett varvs snurrande). Tomten räknar sedan och vänder sig om mitt i räknandet. Då gäller det för de som närmar sig att stå absolut stilla. Den som tomten ser rör sig får byta uppgift med tomten. Leken är slut när ledaren bestämmer det.

Dela in scouterna i tre patruller. Varje patrull får sedan gå igenom tre stationer. 1. Rockring

Hela patrullen ska ta sig igenom en rockring på snabbast möjliga tid. Efter första försöket: reflektera - hur kan man göra för att det ska gå snabbare?

2. Huggkubbe

Prova att få alla i hela patrullen att samtidigt kunna stå på en huggkubbe. Ta tid hur länge det fungerar innan någon trillar av. Efter första försöket: reflektera - hur kan man göra för att det ska gå snabbare?

3. Ögonfärg

Ge patrullen i uppgift att ställa sig på en linje efter ögonfärg. Förslagsvis mörkast i ena änden och ljusast i den andra. När scouterna är klara: reflektera – hur var det att titta in i andras ögon? Var det svårt att veta vilken färg dina egna ögon hade i förhållande till de andras?

När alla gjort alla tre stationerna får scouterna i varje patrull i uppgift att mäta varandra, och att hitta svaren på följande frågor:

  • Vem har längst överarm?

  • Vem har kortast fötter?

  • Vem har längst lillfinger?

  • Vem har tjockast handled?

  • Vem har kortast hår?

  • Var på just din kropp finns 1 decimeter/10 centimeter?

Därefter är det dags för att leka en lek igen. Varje scout i patrullen håller i en kåsa med 3 dl vatten i. Kåsorna är sammanbundna med ett snöre, ca 40 cm mellan varje kåsa. Hålen i kåsan längst fram och kåsan längst bak är iträdda i ett snöre som sitter uppspänd i en “hinderbana” i lokalen eller utomhus. Patrullens uppgift är att föra kåsorna genom hinderbanan samtidigt som de ska förlora så lite vatten som möjligt. Övriga patruller hejar på. När en patrull är klar, mät hur många deciliter vatten de har kvar.

Avslutningsceremoni

Samlas i en ring. Reflektera. Vad var roligt? Vad var svårt? Gjorde någon sig illa? Var det en olykcshändelse? Hur säger man till någon som tar för hårt i en eller tar på en på ett sätt som man inte gillar? Låt scouterna komma med förslag. Sammanfatta förslagen i den enkla regeln: ”Säg vad hon/han gjort, exempelvis ”du knuffar mig”. Säg att du vill att hon/han ska sluta med det... Hjälper inte det, säg till en ledare.”

Sammanfatta syftet med dagens scoutmöte och be scouterna berätta vad de tyckte om aktiviteten. Ta fram kistan och låt scouterna välja en pryl som de tycker representerar detta möte (förslagsvis ett måttband/en kåsa el likn). Prylen läggs i kistan. Berätta vad som ska hända på nästa möte. Bygg en förväntan. Avsluta med att ropa era rop och släck lyktan.

Varför

Dagens möte går ut på att låta scouterna utmana sig själva fysiskt. Scouterna får chans att upptäcka vad de klarar, ensamma och tillsammans. De ska också få en känsla för att alla människor är lika och olika. Vi är alla bra på olika saker, vi ser olika ut och vi tänker olika men vi är alla människor. Fysiska utmaningar handlar också om att känna av gränser för sig själv och andra. Hur gör man om något tar för hårt i en, hur säger man ifrån? Och hur vet man om man tar för hårt i någon annan? Vad är okej och vad är inte okej?

Material

Rockring Huggkubbe Måttband Snören Kåsor

Åldersgrupp
Tidsåtgång