Våga ta plats - från Terminsprogram Upptäckare Våga

När en ny termin startar är det på sin plats att patrullen har en diskussion kring vilka olika ansvarsområden som finns och som man behöver ha en ansvarig för. Ledarna har i förväg delat in barnen i patruller. Varje patrull består av 5-8 personer.

‹ Tillbaka
Instruktioner

Låt varje patrull göra en lista på vilka roller som de tycker de har behov av. Det kan t.ex. vara patrulledare, kassör, webbansvarig, sjukvårdsansvarig, fotograf osv. Låt dem också skriva ner vad varje roll har ansvar för, vad man förväntas göra om man tar på sig den rollen. När listan är klar diskuterar scouterna vilken roll de skulle vilja ha och varför. Här kan du som ledare vara aktiv och hjälpa scouterna att våga ta nya roller och därmed också få nya utmaningar. Se till att alla får en roll som de känner sig trygga med och också kan finna utmaningar i. Diskutera tillsammans vad man förväntas göra när man tar på sig en viss roll och var också tydlig med att fråga vilket stöd man behöver för att klara av sin nya roll.

Avsluta diskussionen med att låta scouterna göra en affisch där deras patrull och patrullmedlemmar presenteras. Låt sedan patrullerna berätta för varandra vad de kommit fram till. På så sätt får scouterna reda på om det finns någon annan på avdelningen som fått just den roll han/hon fått.

Varför

Syftet med kvällens möte är att scouterna ska lära känna varandra och att alla ska få en viktig roll i avdelningen och i sin patrull.

Material

Blädderblock, pennor, kritor, tejp

Tidsåtgång