Våga ta ställning! - från Terminsprogram Upptäckare Våga

Här ger vi några förslag på hur ni kan sätta ihop ett möte där ni genom värderingsövningar diskuterar olika ämnen. Att vi inte ger ut detaljerade frågeställningar beror på att det är ni som känner era scouter bäst. Vissa grupper av Upptäckarscouter klarar galant att diskutera alkoholfrågan medan andra inte har kommit lika långt i sin mentala medvetenhet. I Stockholm är t ex debutåldern för alkohol så låg som 11 år på sina håll, medan debuten sker längre fram i tonåren i andra delar av landet.

‹ Tillbaka
Instruktioner

Icebreaker

Börja med en ”icebreaker”, en igångsättare som skapar en bra stämning och där scouterna får prata generellt innan ni kommer in på det tema ni väljer. Gör gärna en övning som är Jag-stärkande. Ni kan t.ex. använda en boll och passa den runt mellan scouterna. Den som börjar säger exempelvis något som den är bra på eller något roligt som har hänt den här veckan, sedan kastar scouten bollen vidare till en annan i ringen och så håller ni på till alla har haft bollen och möjligheten att säga sitt.

Temat för kvällens olika värderingsövningar kan t ex vara alkohol och andra droger, rökning, tobak, mobbning, kamratskap osv. Ni avgör själva hur pass mogna era upptäckarscouter är men underskatta dem inte.

 

Fyra hörn/träd

Fyra hörn är en beprövad värderingsövning som kan göras inomhus då man använder rummets hörn eller utomhus där man förslagsvis använder träd eller andra markeringar. Ledaren läser upp en liten fallbeskrivning och ger tre alternativ. Scouterna väljer vilket alternativ de bäst håller med om och går och ställer sig i det hörnet. Det fjärde hörnet är alltid ett ”eget alternativ” där de själva väljer hur de agerar i frågan.

Ett exempel: Ledaren frågar ”Under en rast i skolan blir jag retad av några elever i klassen. Jag väljer att”
1) Säga åt dem att sluta. 2) Jag berättar för läraren vad som har hänt. 3)Jag låtsas som ingenting har hänt. 4) Eget alternativ.

Som ledare är det viktigt att påpeka att det inte finns några rätt och fel och heller inte värdera de svar som scouterna väljer. När scouterna sedan ställt sig vid sina hörn ska de grupper som där bildas diskutera varför de valde att ställa sig där. Sedan ber ledaren att någon från varje hörn berättar varför de valde att ställa sig där. Det kan vara lagom att ställa fyra frågor i denna övning.

 

Oavslutade meningar

Den här värderingsövningen går ut på att ledaren läser en oavslutad mening som scouterna avslutar. Sätt själv ihop meningar som passar dina scouter. Exempelvis ”Det roligaste med att vara scout är....”, ”En bästa vän är någon som...”, ”Jag blir arg när...” Det kan vara lagom att ställa tio meningar under övningen.

 

Stå på linje

Den här värderingsövningen går ut på att ledaren läser ett påstående och ger sedan två påstående. Två föremål markerar början och slutet på linjen. Början av linjen får kanske påståendet ”Jag håller med” och slutet av linjen får ”Jag håller inte med”. Scouterna ska nu ställa sig längs linjen beroende på vad de själva tycker. Hela linjen kan användas för att markera om man nästan håller med eller om man ställer sig mera i mitten och är osäker i frågan. Ett exempel på en fråga kan vara ”Det är okej att komma försent till lektionerna.”

 

Varför

Scouterna ska så smått få börja känna på hur det är att ta ställning för något och reflektera över det.

Material

Boll till icebreaker, Något som markerar en linje i övningen ”Stå på linje”

Tidsåtgång