Våga vara Scout, dig själv ... - från Terminsprogram Upptäckare Våga

Under kvällen får scouterna öva sig i att lyssna till varandras känslor och tankar. Att hitta och kunna prata om sina känslor är en förutsättning för att respektera sig själv och andra. Scouterna får också fundera på vad det innebär att vara scout. 

‹ Tillbaka
Instruktioner

Scoutlagscharader

Dela in scouterna i sju grupper. Varje grupp får varsin lapp med en punkt i scoutlagen på. Gruppens uppgift är att göra en liten charad som visar vilken punkt i scoutlagen de fått. Efter en kort förberedelse spelar grupperna upp sina charader. Efter varje charad gissar de övriga vilken punkt i scoutlagen det är. Tänk på att låta gruppen spela upp hela charaden innan någon får gissa, annars har de ju förberett sig i onödan!

Diskutera kort vad varje punkt betyder. För gärna en diskussion med scouterna om när de försöker följa scoutlagen. Är det bara på scouterna eller försöker de följa den även i skolan osv? Är det någon punkt i scoutlagen som är svårare/lättare att följa?

Jag är som en......

Alla sätter sig i en ring. Ledaren ber nu scouterna hämta en sak från naturen som beskriver ett påstående t.ex. ”Mitt humör är just nu”, ”Jag är en person som” eller ”Varför jag är scout” Scouterna får nu ca 5 minuter på sig att hämta ett föremål från naturen (som man får plocka). Berätta också att föremålet ska användas i ett collage och att det därför inte bör vara så stort. Begränsa gärna området och ge mer tid om så behövs.

När alla hämtat ett föremål samlas ni i ringen igen. Det är nu dags att visa för de andra vilket föremål man valt och berätta varför. För att få igång pratat är det bra om någon av ledarna börjar berätta om sitt föremål. Under denna del av övningen är det viktigt att tänka på att:

  • alla ska få prata till punkt utan att bli avbrutna
  • man får fråga hur någon menar, men att man inte får ifrågasätta svaret

  • det är okej att inte kunna förklara helt och hållet.

 

När alla berättat om sina föremål går ni vidare till nästa steg.

Scouterna arbetar patrullvis och får i uppgift att göra en ram med hjälp av fyra skogspinnar. Ramen ska vara ungefär lika stor som ett A4-papper. De fyra pinnarna surras ihop med vinkelsurrning och makramégarn. Sedan spänns makramégarn som strängar tvärs över ramen. Till sist gör patrullen ett skogscollage genom att fästa/fläta in sina saker som de plockat in i strängarna på ramen.

Samlas i stor ring igen och låt scouterna visa sina collage igen. Titta om det är många olika skogsföremål i patrullernas collage. Diskutera med scouterna:

  • Skulle de ha valt samma föremål igen om ni genomfört övningen nu?

  • Är det lätt att se på patrullkamraterna hur de tänker och känner?

  • Vad kan man göra för att någon som inte mår bra ska känna sig bättre?

Varför

Under kvällen får scouterna öva sig i att lyssna till varandras känslor och tankar. Att hitta och kunna prata om sina känslor är en förutsättning för att respektera sig själv och andra. Scouterna får också fundera på vad det innebär att vara scout. 

Material

Scoutlagslappar, obs gör flera lappar med varje punkt, då blir det inte så lätt att gissa på slutet., Makramégarn, Knivar

Tidsåtgång