Världens Resurser

Genom att belysa de internationella orättvisorna med scoutlagen som grund får scouterna testa sina värderingar och sin kreativitet.

Instruktioner

Berätta

Det står i scoutlagen att vi ska känna ansvar för varandra, att vi ska vara goda kamrater och hjälpsamma. Det står också att vi ska möta svårigheter med gott humör. Det finns många människor i världen som har ont om mat, kläder och medicin och kanske saknar någonstans att bo. Andra har för mycket. Det är inte rättvist fördelat. Vi som är scouter vill känna ansvar för alla. Vi vill bry oss om alla människor. Men ibland känns det så svårt. Hur ska man kunna göra någon nytta alls? Det är då vi ska möta svårigheterna med gott humör! Att göra något litet är mycket bättre än att göra ingenting alls.

Pratring

– Kan alla göra något för att det ska bli mera rättvist?

– Vad kan du och jag göra?

Prova - Spela ett välfärdsspel!

Välfärdsspel kan göras på olika sätt. Meningen är att deltagarna ska få känna att orättvisor finns. Spelet kan genomföras så att scout-gruppen fikar samtidigt. Alla får dock inte av allt som finns. Scouterna delas i fyra grupper. Grupp ett får gå till ett dukat bord med te, hårt bröd, mjukt bröd, smör och pålägg. Grupp två får te och hårt bröd vid sitt bord. Grupperna tre och fyra får bara te. Efter fikastunden samlas alla till en pratring.

– Hur kändes detta?

– Delar vi rättvist i världen?

– Vilka länder är rika och vilka är fattiga? Se på en jordglob!

– Vad kan man göra? Spara på världens resurser? Handla utan att gå genom mellanhänder i rika länder? Samla in pengar?

Berätta

Alla människor, djur och växter behöver vatten. På vissa platser på jorden blir det torka ibland. Alla måste spara på vattnet och man måste kanske gå långa sträckor för att hämta det. Här i Sverige använder varje människa massor av vatten varje dag och det kommer direkt ur kranen. Det är orättvist.

Lek – ”Fyll flaskan snabbast”

Ge varje patrull en halv liter vatten, ett eller två paket kallrörd efterrätt av något slag (”tillsätt vatten och vispa”), en skål, en visp, en mugg per person, outspädd saft i lagom mängd så att det räcker till en mugg var samt en diskborste. Uppgiften är att tillreda och äta efterrätten, att blanda och dricka en mugg saft var samt att diska efteråt. Snart kommer patrullen på att vattnet inte räcker. Då får de veta av dig att det finns möjlighet att hämta mera. Om de bjuder dig på lite av efterrätten talar du om var. Vattnet finns ett par hundra meter längre bort. Scouterna får hämta det med hjälp av sina muggar (eller med hjälp av skålen de fått, men den är det ju troligen efterrätt i nu). Även detta vatten är begränsat. Sätt ut en liten dunk bara. När det är slut så är det slut. För att komplicera det hela ytterligare kan du vid lämpligt tillfälle stega fram till patrullen med ett påstått litet sår som du ber dem att åtgärda. Ge dem kompresser och plåster. Vatten har de ju redan?

Pratring

– Hur kändes detta? Svårt? Orättvist?

– Vad använder vi vatten till varje dag?

– Hur kan man göra för att få mera vatten till platser som har ont om det?

– Hur kan vi vara rädda om vattnet när vi är på läger?

Steget vidare

– Gör ett studiebesök hos någon som arbetar med internationell solidaritet. Eller be någon komma och berätta hos er. Kanske väljer ni att ta kontakt med Sackeus/Ekumeniska u-landsimporten eller Afrikaimporten för information om handel direkt från odlare i fattiga länder.

– Starta en insamling till något land där hjälp behövs just nu. Eller stöd någon annans insamling.

 

Var uppmärksam på hur scouterna reagerar i lekarna. Var försiktig så att inte någon känner sig utfryst. Leken/övningen SKA följas upp av en reflektion.

Material

välfärdsspel

Te, hårt bröd, mjukt bröd, smör/pålägg, duk, muggar, jordglob.

Lek – ”Fyll flaskan snabbast”:

Efterrättspulver och saft, en halv liter vatten, en skål och en visp per patrull samt en mugg per person.

 

Om du letar efter konkret information kan det vara en god ide att du vänder dig till SIDA eller Rädda Barnen.

Tidsåtgång