Vem är-leken

För att stimulera scoutens förmåga att ta ställning och ha egna åsikter i olika frågor.

‹ Tillbaka
Instruktioner

Be deltagarna sätta sig i en ring, antingen på stolar eller på något annat som markerar en plats, men ha en plats för mycket. När du som leder ställer en fråga, t.ex. ”Vem är från Göteborg?” ska alla som är från Göteborg byta plats i ringen. Du läser upp en ny fråga och andra byter plats.

Exempel på ämnen till frågor är: land, ort, familj, ålder, vänster-/högerhänt, favoritmat, hobby, åsikter, ögonfärg, språk. Hitta på själv så att frågorna passar gruppen; det viktiga är att frågorna symboliserar en grupptillhörighet. Stoppa leken efter en stund och diskutera.

Diskutera:

• Vilka grupper är självvalda och vilka är medfödda?

• Vilka grupper är vi med i medvetet och vilka är vi med i omedvetet?

• Vilka grupper är du med i under en timme och vilka tillhör du hela livet?

• Hur påverkar gruppen den enskilde och omvänt?

• Vad har vi för uppfattningar om andra grupper?

• Vad tror du de andra grupperna har för uppfattningar om oss?

Material

Stolar eller något annat som markerar en plats.

Gruppstorlek
Tidsåtgång
Typ