Vem tar vem?

Scouterna får genom lek lära sig mer om de svenska djuren och ur de fungerar i näringskedjan.

‹ Tillbaka
Instruktioner

Scouterna och ledarna delas i två lag.

Lagen får varsitt naturområde, gränsen ska vara tydlig mellan områdena. På lagets område ska en plats vara ”fängelse”.

Alla scouter får ett kort med ett djurnamn på (eller en bild). Det ska finnas exakt samma djur i varje lag.

Lagen ska försöka fånga scouter från det andra laget och sätta dem i ”fängelset”. Det går till så att man springer ifatt någon från andra laget, ”dattar” och visar sitt djurkort. Ett stort djur fångar ett mindre, men loppan tar älgen.

Det ska finnas en älg och en loppa, några rådjur, rävar och skalbaggar och allra flest harar och sorkar i varje lag.

Ex. Om man är 15 stycken i lagen: 1 älg, 2 rådjur, 2 rävar, 4 harar, 3 sorkar, 2 skalbaggar och 1 loppa.

Om man är 10 stycken i lagen: 1 älg, 2 rävar, 2 harar, 2 sorkar, 2 skalbaggar och 1 loppa.

Lägg gärna till fler djur om ni har riktigt stora lag.

Regler:

Ett stort djur fångar ett mindre, men loppan tar älgen.

Den som blir ”dattad” måste stanna och visa upp sitt kort.

Den som blir fångad ska snällt följa med till fängelset, får inte smita.

Alla scouter i fängelset blir fria då en fri scout från deras lag tar sig in i fängelset. De har då fri passage hem till sitt område och får inte ”dattas” på vägen.

 

Material

Ett djurkort per scout.

Gruppstorlek
Åldersgrupp
Tidsåtgång
Typ