Vilket kön har kocken?

Detta är en värderingsövning om våra könsroller. Övningen hjälper scouterna att bli medvetna om sina tankar, tänka efter och ta ställning, bearbeta attytider.

Instruktioner

Skriv följande yrken på varsin lapp, skriv sedan ytterligare en lapp per beskrivning (ålder, kön etnicitet). Se nedan.

 

Dela in deltagarna i grupper om cirka 4-6 personer per grupp. Be dem sedan att lägga ut lapparna med yrken på en linje från vänster till höger. Var noga med att inte be dem rangordna på något vis.

 

När du har gjort det be dem placera ut lapparna med ålder, kön och etnicitet under varje yrke.

 

Låt grupperna gå ett varv och kolla hur de andra gjort. Redovisa för varandra hur man tänkt.

 

Be sedan alla vända sig bort, blunda eller gå ut ur rummet. Ändra sedan lapparna med ålder, kön och etnicitet så att de visar helt annorlunda än grupperna gjort. Låt grupperna titta på resultaten och diskutera, känns det osannolikt, varför? Måste det vara så?

 

Yrken:

 • Ingenjör
 • Förskolelärare
 • Gymnasielärare
 • Skådespelare
 • Lokalvårdare
 • Läkare
 • Butiksbiträde, kassa
 • Lastbilschaufför
 • Advokat
 • Kock

 

Etnicitet,kön och ålder

 • Svensk man 43 år
 • Spansk man 25 år
 • Svensk kvinna 55 år
 • Svensk man 28 år
 • Somalisk kvinna 35år
 • Svensk kvinna 22 år
 • Svensk man 25 år
 • Serbisk man 40 år

Att tänka på

Övningen är inte tänkta att ha något rätt och fel. Det är meningen att deltagarna ska få se att man kan tycka olika. Det är viktigt att deltagarna känner sig fria att säga vad det tycker oavsett om de håller med de andra eller ej. Därför får deltagarna heller inte lov att kommentera varandra under övningens gång.

Säkerhet

Tänk på att observera hur diskussionen låter, det är inte meningen att någon ska känna sig utanför.

Material

Lappar och penna

Åldersgrupp
Tidsåtgång
Målspår