100 meter eld

Öva på att elda och hålla elden vid liv samt att flytta en eld. I de olika momenten så får patrullen öva samarbete.

100 meter eld

Mät upp en sträcka t ex 100 meter. Patrullen ska transportera en eld från start till mål och på vägen finns flera stationer:

  • Elda av ett snöre som sitter fast på två trefötter de själva surrat, minst 50 cm ovan mark
  • Poppa popcorn
  • Smälta is
  • Få såpvatten att koka över

Varje patrull får en viss mängd ved och tändstickor och eldhandskar. Vill de använda annat material från naturen runt omkring går det också bra.

Gör det lättare genom att en eldplåt som elden är på. Underlättar flytten betydligt. Kräver problemlösning och försiktighet att flytta en eld på ett säkert sätt utan eldplåt.

Säkerhet

Genomför inte aktiviteten om inte både ledare och scouter är säkra på hur aktiviteten genomförs utan stor risk för brännskador.

  • Scoutmetoden
  • Ved
  • Tändstickor
  • Snöre, tändstickor, popcorn etc till stationerna
  • Vattenhinkar
  • Första förband