Välkommen till Aktivitetsbanken!

Här hittar du aktiviteter att använda i scoutprogrammet och även i andra sammanhang. Är du aktiv scoutledare och vill själv bidra med en aktivitet, så kan du logga in ovan för att skicka in den.

Du kan även mejla oss på aktivitetsbanken@scouterna.se om du vill skicka in din aktivitet, eller har allmänna frågor eller funderingar kring aktivitetsbanken.

Läs mer om scouternas program på vår hemsida: scouterna.se/scout-ledare-kar/leda-scouting/

Åldersgrupp
Tidsåtgång
Gruppstorlek
Målspår
Typ
Visar 1 - 20 av 785 aktiviteter

Pyssla din framtid i Framtidsmaskinen

Mot årets slut blickar vi bakåt och summerar året. Men vad väntar framöver? Framtidsmaskinen låter scouterna titta in i framtiden och reflektera över hur framtiden kan tänkas bli.

Gruppstorlek: 1-8 pers, 8-15 pers, 16 eller flerÅldersgrupp: Familjescouting, 8-10 år Spårarscout, 10-12 år Upptäckarscout, 12-15 år Äventyrarscout, 15-19 år Utmanarscout, 19-25 år Roverscout, LedareTidsåtgång: 1-2 timmarMålspår: Existens, Fantasi och kreativt uttryck, Kritiskt tänkandeTyp: Hantverk och pyssel

Klimatet måste räddas - och vi behöver göra det nu! Under de första veckorna i november samlas världens ledare på FN´s klimatmöte COP26 för att ta beslut om jordens och klimatets framtid. 

Scouterna har skickat fem klimatengagerade ungdomar för att påverka makthavare direkt på plats. Vi är en av världens största ungdomsrörelser och tillsammans kan vi scouter göra skillnad! 

Gruppstorlek: 1-8 pers, 8-15 pers, 16 eller flerÅldersgrupp: Familjescouting, 8-10 år Spårarscout, 10-12 år Upptäckarscout, 12-15 år Äventyrarscout, 15-19 år Utmanarscout, 19-25 år Roverscout, LedareTidsåtgång: 5-15 minMålspår: Aktiv i samhället, Förståelse för omvärlden, Känsla för naturenTyp: Ceremonier, Diskussion, Reflektion och andakt, Utomhus

Aktiviteten går ut på att man leker tv-programmet ”Halv åtta hos mig”, med matlagning i mindre grupper på stormkök.


 

Gruppstorlek: 8-15 pers, 16 eller flerÅldersgrupp: 10-12 år Upptäckarscout, 12-15 år Äventyrarscout, 15-19 år Utmanarscout, 19-25 år RoverscoutTidsåtgång: 1-2 timmarMålspår: Aktiv i gruppen, Fantasi och kreativt uttryckTyp: Matlagning, Utomhus

När scouterna ska ta knivbevis är det viktigt att de vet vissa saker. Här går tre scouter från Stocksunds scoutkår igenom vad ni behöver tänka på. 

Gruppstorlek: 1-8 pers, 8-15 persÅldersgrupp: 10-12 år UpptäckarscoutTidsåtgång: 5-15 min, 15-30 min, 30 min - 1 timme, 1-2 timmarMålspår: Fysiska utmaningar, Ta hand om sin kroppTyp: Friluftsliv land, Friluftsliv sjö, Hajk och läger, Utomhus

En aktivitet där eldning kombineras med primitiv matlagning.

Gruppstorlek: 8-15 persÅldersgrupp: 10-12 år Upptäckarscout, 12-15 år ÄventyrarscoutTidsåtgång: 30 min - 1 timmeMålspår: Känsla för naturen, ProblemlösningTyp: Matlagning, Utomhus

En lek som med fördel genomförs vintertid.

Gruppstorlek: 8-15 persÅldersgrupp: 8-10 år Spårarscout, 10-12 år Upptäckarscout, 12-15 år ÄventyrarscoutTidsåtgång: 5-15 min, 15-30 minMålspår: Aktiv i gruppenTyp: Lekar, Utomhus

En samarbetsövning.

Gruppstorlek: 8-15 persÅldersgrupp: 8-10 år Spårarscout, 10-12 år UpptäckarscoutTidsåtgång: 5-15 min, 15-30 minMålspår: ProblemlösningTyp: Lekar, Utomhus

Ett reflexljusspår med en twist.

Gruppstorlek: 8-15 pers, 16 eller flerÅldersgrupp: 10-12 år Upptäckarscout, 12-15 år ÄventyrarscoutTidsåtgång: 30 min - 1 timmeMålspår: Känsla för naturen, ProblemlösningTyp: Utomhus

Ett annorlunda sätt att plocka kontroller vid orientering.

Gruppstorlek: 1-8 pers, 8-15 pers, 16 eller flerÅldersgrupp: 10-12 år Upptäckarscout, 12-15 år ÄventyrarscoutTidsåtgång: 30 min - 1 timme, 1-2 timmarMålspår: Aktiv i gruppen, Fysiska utmaningar, ProblemlösningTyp: Friluftsliv land, Utomhus

En scoutkår körde en runda kartteckenmemory som blev mycket uppskattad hos Äventyrarna.

Gruppstorlek: 1-8 pers, 8-15 pers, 16 eller flerÅldersgrupp: 10-12 år Upptäckarscout, 12-15 år Äventyrarscout, 15-19 år UtmanarscoutTidsåtgång: 15-30 min, 30 min - 1 timmeMålspår: Aktiv i gruppen, Känsla för naturen, ProblemlösningTyp: Friluftsliv land, Lekar, Utomhus

Fyra hörn tränar förmågan att kommunicera och verbalisera tankar och värderingar. Scouterna får öva på att göra egna val, stå för dessa och samtidigt visa respekt för de som gjort andra val.

Gruppstorlek: 8-15 pers, 16 eller flerÅldersgrupp: 12-15 år Äventyrarscout, 15-19 år UtmanarscoutTidsåtgång: 15-30 minMålspår: ExistensTyp: Reflektion och andakt

En aktivitet för ett helt möte som ursprungligen skapades för att uppmärksamma den Internationella kvinnodagen , men kan hållas vilken kväll som helst.

Denna aktivitet kommer från Valsätrakyrkans scoutkår.

Gruppstorlek: 8-15 persÅldersgrupp: 12-15 år ÄventyrarscoutTidsåtgång: 1-2 timmarMålspår: Förståelse för omvärlden, Relationer, Ta hand om sin kroppTyp: Utomhus

Scouterna får hemliga meddelande som är inbakade i QR-koder. Hemliga meddelandet ger ledtråd till var nästa QR kod finns. När alla koder är insamlade har scouten också 10 bokstäver, som bildar ett ord. 

Denna aktivitet kommer från Skultuna scoutkår.

Gruppstorlek: 8-15 persÅldersgrupp: 10-12 år Upptäckarscout, 12-15 år ÄventyrarscoutTidsåtgång: 30 min - 1 timmeMålspår: Kritiskt tänkande, ProblemlösningTyp: Digitalt

En perfekt aktivitet för det digitala mötet! Among us är ett digitalt spel som man spela antingen på datorn eller på telefonen. Among us kan liknas vid en digital version av leken "Maffia" samt leken "Varulv". Man kan vara upp till tio spelare åt gången och den passar alla åldrar!

Gruppstorlek: 1-8 pers, 8-15 persÅldersgrupp: 8-10 år Spårarscout, 10-12 år Upptäckarscout, 12-15 år Äventyrarscout, 15-19 år Utmanarscout, 19-25 år RoverscoutTidsåtgång: 5-15 minMålspår: Fantasi och kreativt uttryck, ProblemlösningTyp: Distans, Digitalt, Lekar

En beröringslek

Gruppstorlek: 8-15 pers, 16 eller flerÅldersgrupp: 10-12 år UpptäckarscoutTidsåtgång: 5-15 min, 15-30 minMålspår: Typ: Lekar

Syftet med denna övernattning är att scouterna ska få möjlighet att drömma sig bort till sol och värme och därmed stimulera sin kreativitet och fantasi. Genom moment i de olika aktiviteterna övar scouterna på en mängd olika saker. För många i den här åldern är det också en utmaning att sova hemifrån. Målspår: vilka målspår som används under hajken beror till stor del på hur ni väljer att genomföra aktiviteterna.

Gruppstorlek: Åldersgrupp: 10-12 år UpptäckarscoutTidsåtgång: Flera dagarMålspår: Aktiv i samhället, Fantasi och kreativt uttryck, Känsla för naturen, Kritiskt tänkandeTyp:

Under kvällen får scouterna öva sig i att lyssna till varandras känslor och tankar. Att hitta och kunna prata om sina känslor är en förutsättning för att respektera sig själv och andra. Scouterna får också fundera på vad det innebär att vara scout. 

Gruppstorlek: 1-8 pers, 8-15 pers, 16 eller flerÅldersgrupp: 10-12 år UpptäckarscoutTidsåtgång: 1-2 timmarMålspår: Aktiv i gruppen, Egna värderingar, Relationer, Självinsikt och självkänslaTyp: Diskussion, Lekar, Utomhus

Här ger vi några förslag på hur ni kan sätta ihop ett möte där ni genom värderingsövningar diskuterar olika ämnen. Att vi inte ger ut detaljerade frågeställningar beror på att det är ni som känner era scouter bäst. Vissa grupper av Upptäckarscouter klarar galant att diskutera alkoholfrågan medan andra inte har kommit lika långt i sin mentala medvetenhet. I Stockholm är t ex debutåldern för alkohol så låg som 11 år på sina håll, medan debuten sker längre fram i tonåren i andra delar av landet.

Gruppstorlek: 1-8 pers, 8-15 pers, 16 eller flerÅldersgrupp: 10-12 år UpptäckarscoutTidsåtgång: 1-2 timmarMålspår: Aktiv i gruppen, Egna värderingar, Kritiskt tänkande, Självinsikt och självkänslaTyp: Diskussion, Utomhus
No front page content has been created yet.
Follow the User Guide to start building your site.