Amöba/Evolutionsleken

Kul lek med rörelse och visst mått av hysteri.
Amöba/Evolutionsleken

I denna lek strävar man efter att utvecklas från en primitiv amöba till avancerad delfin längs den långa evolutionsstegen.

 

Alla börjar med att vara amöbor, och går runt, säger ”amööba, amööba” och gör simtag med armarna. När man stöter på en annan amöba gör man Sten, sax och påse, och den som vinner får stiga ett steg på evolutionsstegen och bli kackerlacka, som går runt och knastrar och har ett par fingrar formade som antenner i pannan. När kackerlackan träffar en annan kackerlacka gör de sten, sax och påse, och den som vinner stiger ett steg, medan den som förlorar sjunker ett steg och åter blir amöba. När man blivit skapelsens krona, och nått det högsta stadiet simmar man iväg till vinnarhörnet.

 

Det blir alltid deltagare kvar i slutet som inte kan komma ifrån sitt stadie eftersom det inte finns någon kvar att möta. När så är fallet är leken slut.

 

Förslag på steg i evolutionen:

1. Amöba (säger ”amööba, amööba” och gör simtag med armarna)

2. Kackerlacka (knastrar och har ett par fingrar formade som antenner i pannan)

3. Människa (säger ”goddag, goddag” och vinkar)

4. Delfin (simmar iväg till målet)

 

Det kan förstås vara kul att ändra stegen efter egen fantasi samt lägga till och ta bort steg beroende på hur många som deltar.

 

Kan vara svår för deltagara med rörelseproblem. Se till att det är bra mark att vara på för att förebygga stukningar etc.

 

Danna aktivitet fanns med på Jiingijamborii: Fysiska aktiviteter - Jiingilekträdet