Använd dina sinnen för att anknyta till världen

Den 22 februari firas World Thinking Day av scouter världen över som en scoutdag. World Thinking Day är ett tillfälle för oss alla att fira vår internationella rörelse tillsammans, lära oss om och agera i globala frågor som påverkar oss i våra lokala samhällen.

Till World Thinking Day 2023 har WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) tagit fram ett aktivitetspaket. Temat för året är Our world, our peaceful future. Det här är en av aktiviteterna från aktivitetspaketet. Vill du se materialet i sin helhet kan du klicka på bifogade dokumentet

Använd dina sinnen för att anknyta till världen

Aktiviteten går ut på att du ska använda dina fem sinnen för att hitta din egen koppling till naturen. Genom att öppna dina sinnen för naturen runt omkring oss, utvidgas din medvetenhet om vår omgivning. Att vara i samklang med miljön och på ett uppmärksamt sätt ha kontakt med naturen kan ge många fördelar. Det kan bland annat minska stress, skapa lugn, stilla ångest, ge energi och ge en känsla av att vara jordad.

Gör så här:

 1. Gå ut i det fria. Det kan vara en gräsmatta, en gemensam trädgård eller riktig vildmark – var som helst utomhus!
 2. Sprid ut er, sitt stilla och koncentrera er på världen runt omkring er.
 3. Välj ett bestämt sinne, antingen synen, luktsinnet, känseln, smaken eller hörseln. Sitt en minut och iaktta naturen med det sinnet.
 4. Tala om för varandra vad ni har uppmärksammat och vad det fick er att känna.
  1. Lade ni märke till samma eller olika saker?
  2. Hjälpte den här aktiviteten dig att känna dig lugn och i kontakt med naturen? Om ja, på vilket sätt?
 5. Upprepa aktiviteten med olika sinnen som fokus.

Yngre åldersgrupper (familjescouter-spårare)

För yngre åldersgrupper kan du använda ett djur som inspiration och sätt att fokusera de olika sinnena. Du kan använda något av nedanstående exempel eller välja ditt eget.

 • Rådjurets öron (rådjur har en utmärkt hörsel)
 • Örnens ögon (örnar kan se långt och brett)
 • Björnens nos (björnar har ett fantastiskt luktsinne)
 • Spindelns ben (spindlar har ett särskilt bra känselsinne)
 • Musens mun (möss kan känna många fler smaker än människor)

 

Äldre åldersgrupper (upptäckare-äventyrare-utmanare)

För äldre åldersgrupper kan du lägga till en skattjakt. Alla vandrar tysta genom ett bestämt område och iakttar området med hjälp av sina fem sinnen. Skapa en lista över vad du har iakttagit, och byt din lista med en kompis. Upprepa nu vandringen, men använd din kompis lista som vägledning för dina iakttagelser.

Exempel på möjliga ledtrådar för skattjakten:

Använd ditt synsinne för att hitta

 • något vitt
 • något mönstrat
 • något mycket litet
 • något hjärtformat
 • fem stycken av samma sak.

Använd din hörsel för att hitta 

 • något som smäller
 • ett ljud från ett djur
 • något som knastrar
 • något högljutt
 • något man kan göra musik med.

Använd din känsel för att hitta något

 • guppigt
 • vått
 • varmt
 • mjukt
 • taggigt
 • slätt.

Använd ditt luktsinne för att hitta

 • en blomma med en doft
 • en lukt som du gillar.

Tänk på ditt smaksinne för att hitta något som

 • människor kan äta
 • ett djur skulle äta.

Tips: Påminn deltagarna om att de inte ska störa eller förstöra naturen medan de iakttar den. Vi vill bevara vår vackra natur som den är så att andra också kan njuta av den.

I den här aktiviteten ska du utforska din egen koppling till miljön och reflektera över de känslor som vistelse utomhus kan ge.

Penna och papper