Bli en patrull

För att förbättra gruppdynamiken och låta scouterna lära känna varandra samt sin roll i gruppen
Bli en patrull

Här följer ett par förslag på olika övningar ni kan göra för att svetsa samman patrullerna.

Backloppet

Patrullen ska stående på ett antal backar eller motsvarande ta sig från starten, runda ett markerat träd och tillbaka till starten utan att någon nuddar marken. Ge patrullen så många backar så att det är ganska trångt från början. För att flytta backarna framåt måste de tränga ihop sig tillräckligt för att frigöra den sista backen och skicka den framåt. Fundera i förväg på hur ni hanterar om någon trillar eller råkar sätta ner foten på marken.

Vattenhinderbana

Fäst i ovankanten på en plastburk lika många snören som scouter i patrullen. Alla scouter ska sedan hålla i varsitt snöre och transportera burken full med vatten runt en enklare hinderbana utan att spilla. Sätt upp ett mål för hur mycket vatten som ska vara kvar när de når slutet.

Stocken

Patrullen ska med alla medlemmar stående på en liggande stock, planka eller motsvarande som utgångsläge ställa sig i en given ordning, t.ex. åldersordning, längdordning mm utan att trilla ner. För att göra det hela svårare kan man göra patrullen stum eller blind. Går det fort kan de få ett par olika uppgifter efter varandra.

Gungbrädan

Bygg en gungbräda som klarar en hel patrull. Uppgiften för scouterna är att med hela patrullen på gungbrädan hålla jämvikt så länge som möjligt utan att varken brädan eller någon scout nuddar marken. Lättast är om scouterna sitter ner men vill man ha det lite svårare kan de stå upp.

Svävande kubb

Fäst i en träkubb lika många snören som scouter i patrullen. Varje scout håller i varsitt snöre och med kubben ska de slå ner ett antal (ca 7 st) stående kubbar i en markerad yta om ca 2×2 meter. Scouterna ska stå utanför markeringen och måste stå still. De får endast förflytta kubben genom att dra och släppa efter i snörena. Om de klarar det kan de även få regeln att den svävande kubben inte får nudda mark.

Reflektion

För att övningarna ska vara värdefulla är det viktigt att ledaren tar sig tid att reflektera med scouterna kring hur samarbetet fungerat. Be deltagarna själva berätta vad som gick bra och vad de skulle göra annorlunda om de fick göra om övningen. Fråga om det är något de lärt sig om sig själva, om varandra, samt om gruppens samarbete som de kan ha nytta av vid andra tillfällen.

beroende på vilken övning ni väljer så behöver ni olika slags material. Se beskrivning för respektive övning.