Blinkleken

En lek som tränar scouternas reaktionsförmåga och uppmärksamhet.
Blinkleken

Hälften av deltagarna sätter sig på stolar (eller på marken) i en ring. Bakom varje stol står ett deltagare. En stol ska vara tom. Den som står bakom den tomma stolen blinkar åt någon som sitter i en annan stol. Denne ska då så snabbt som möjligt försöka ta sig till den tomma stolen. Då gäller det för den som står bakom den man blinkat till att hålla fast honom/henne. De som står bakom stolarna måste ha händerna bakom ryggen från början.

Att tänka på

Låt deltagarna på stolarna byta plats med de som står bakom, så att alla får testa på båda rollerna.