Brandtriangelkull

I den här leken lär sig barnen att samarbeta, de får springa av sig och de lär sig vad som krävs för att starta en eld.
Brandtriangelkull

Dela upp gruppen i tre grupper och en kullare.
Första gruppen är syre (luft) och ska hålla armarna i en ring framför sig. Andra gruppen är värme (eld), de ska hålla en hand på pannan som att de svettas.
Den sista gruppen är bränsle (ved) och de ska stå rakt med händerna rakt upp i luften.
När man blir kullad står man i den positionen man har exempelvis värme med handen på pannan. Då ska en syre och en bränsle snabbt komma och ställa sig i en triangel för att släppa lös den kullade. Eftersom det krävs två som släpper lös en så blir det lite mer utmaning och det ropas glatt efter syre, värme eller bränsle.

Stor yta att leka på där det är säkert. Gärna en avgränsad plats. Prata gärna om säkerhet kring eldning efter leken. Jag lovar att de har lärt sig vad som krävs för att göra upp en eld :)

Efter ni har delat upp dem i grupper testa gärna genom att säga VÄRME, BRÄNSLE och SYRE och låt dem göra gesten för att verkligen se att alla vet vad de ska göra när de är kullade.
Är ni en stor grupp sätt in en till kullare.