Bromsspår

En aktivitet där scouterna får öva sin koncentration, sin balans och sin kroppskännedom.

Bromsspår

En cykelaktivitet där scouterna får öva sin koncentration, sin balans och sin kroppskännedom. Fungerar bra som utgångspunkt för diskussioner om cykling, trafik, trafikregler, olika transportsätt och klimatförändring samt kondition och ett hälsosamt levnadssätt.

 

Aktiviteten genomförs på en grusplan eller en grusstig, gärna i en backe med lagom lutning.
Scouterna cyklar en och en, eller flera samtidigt beroende på hur stort utrymme som finns tillgängligt. När de har lagom hög hastighet ropar ledaren ”1, 2, 3, BROMSA” alla bromsar då så hårt de kan utan att ramla.


Bromsspåren beundras och mäts (tex i antal steg).
Gör om cyklingen och bromsningen en gång till så att scouterna kan jämföra med sig själva. Scouterna tävlar inte med varandra utan med sig själva.
 

  • Cyklar med fotbroms
  • Hjälmar.
  • Sjukvårdsutrustning ska finnas lättillgängligt.
  • Tänk på att alla scouter inte har en cykel, försök låna ihop så ni har några extra. Alla sorters cyklar fungerar så länge de har fotbroms.