Bygg din bikupa

Bygg din bikupa
 1. Skapa grupper om 5-6 personer.
 2.  Målet är att bygga så många bikupor som möjligt inom 15 minuter. För att bygga en bikupa måste du hämta byggmaterial.
 3.  Varje byggmaterial står för en siffra på tärningen. Beroende på vilket nummer du får när du kastar tärningen så kan du hämta en av byggmaterialen:

1=Jord

2=Vatten

3=Pollen

4=Sol

5=Bin

6= Välj vilket byggmaterial du vill

 1.  För att bygga bikupan behöver du:

2 Bin

1 Sol

1 Pollen

1 Vatten

1 Jord

 

 1. Gå i tur och ordning i gruppen för att slå tärningen.
 2. En slumpvist utvald scout kommer vara bidrottning. Denna person kan kasta tärningen två gånger och dessutom få två gånger av den utvalda byggstenen.

 

Reflektion:

 • Byggde ni bikuporna tillsammans eller individuellt?
 • Om ni byggde bikuporna individuellt, vem fick flest bikupor? Var det bidrottningen? Varför? Vad hade hänt om ni samarbetet istället?
 • Om ni byggde bikuporna tillsammans, hur gjorde ni för att få så många bikupor som möjligt eller tog det tid att fundera ut det? Varför?
 • I det här spelet hade en scout privilegiet att kasta tärningen dubbelt så många gånger. Om de scouterna hade samarbetat med hela gruppen hade deras privilegium gagnat hela gruppen. Om de
 • gjorde bikuporna själva så fick de en stor fördel jämfört med de andra som inte kunde det.

 

Aktiviteten är hämtad från materialet Vår värld vår gemensamma framtid – Klimat och jämställdhet framtaget av World association of guides and girl scouts. Hela materialet hittar du nedan.

 •  2 tärningar
 • ”Byggmaterial” = Små saker som symboliserar de olika materialen jord, vatten, pollen, sol och bin. Exempelvis en utskriven bild eller en teckning
Gruppstorlek: 1-8 pers, 8-15 pers, 16 eller fler
Tidsåtgång: 15-30 min
Typ: Lekar