Bygga eldstad

Att bygga en eldstad är det bästa att öva på när man behöver en eldstad, då känns och är det på riktigt.

Bygga eldstad

Att bygga en eldstad är det bästa att öva på när man behöver en eldstad, då känns och är det på riktigt.

Bygg eldstaden på en plats där det är öppet och inte finns någon risk att gräs, buskar eller nedhängande grenar tar eld.

Leta upp sten att bygga med. Sten till eldstaden går ofta att hitta vid strandkanten, under rotvältor eller i marken, beroende på hur den är. När eldstaden rivs läggs stenarna tillbaka där de togs.

Bygg eldstaden med stenar som placeras tätt ihop så att de täcker marken och elda uppe på dem.

(Många som bygger eldstäder gör det genom att lägga stenar i en ring för att elden inte ska sprida sig åt sidorna, och ibland eldas det i en grop som grävts i marken. Dessa sätt förstör marken och det blir risk för rotbrand.)

Att bygga eldstad är att lägga pussel utan givna bitar. Eldstaden bör vara cirka 10-15 centimeter hög. Hur stor den ska vara beror på hur stor elden ska vara. Börja med att lägga de stora stenarna tätt ihop. Vrid och vänd så att man hittar den stabilaste och tätaste lösningen. Täta sedan gliporna med mindre stenar. Eldstaden byggs med fördel så att den sluttar lätt in mot mitten. Då är risken mindre för att glöd trillar utanför och ner på marken.
 

 

Sten
Ved
Slanor
Surrgarn
Arbetshandskar