Chiffer och koder - från Upptäckare Terminsprogram Amahoro Amani och Tintin

Mötet kan genomföras både ute och inne. Scouterna ska patrullvis lösa chiffer som leder dem runt på ett litet spår. Mötet ger även scouterna möjligheten att ta intressemärket klura genom ett prov i slutet av mötet. Detta är inte obligatoriskt utan ska vara ett aktivt val av scouterna som är intresserade.

Chiffer och koder  - från Upptäckare Terminsprogram Amahoro Amani och Tintin

Professor Kalkyl är borta! Han har förvirrat sig bort (vilket inte är ovanligt). Kapten Haddock och Tintin är oroliga. Men Professorn har lämnat lappar som talar om var han är (han är ju inte så förvirrad som han verkar). Problemet är att professorn har skrivit lapparna i chiffer. Kaptenen som kan chiffer ska till Argentina med sitt skepp och har därför inte tid att leta reda på professorn. Men för att hjälpa Tintin skriver han ner några chiffernycklar på ett papper som kan komma väl till pass. För att det ska gå snabbare att hitta professorn ber Tintin om hjälp i ett brev till scouterna, där finns också chiffernycklarna.

Innan mötet får ledarna skriva lappar med chiffer som talar om för scouterna var professorn är. Chiffren leder scouterna runt till fler ledtrådar. Detta blir alltså som ett spår. Det kan tänkas att det kan stå följande på lapparna: ”jag är hungrig och har gått till köket”, ”jag ska nog gå och se så att båten är förtöjd” eller ”jag går och städar i källaren”. På detta sett får scouterna fundera var de ska för att hitta nästa lapp samtidigt som de får öva på chiffer. Avslutningen av ”spåret” är valfri av ledarna men ett exempel är att Tintin skriver en lapp med chiffer och förklarar att han har tagit hem Kalkyl och tackar för hjälpen.

Tänk på att anpassa chiffer efter gruppen. En del kanske är klara på fem minuter medans andra sitter med ett chiffer hela mötet. Det kan vara bra att ha extra chiffer att ge till patruller som är snabbare än vad ni beräknat. 

Innan patrullerna får Tintins brev och Kaptens chiffernycklar bör ledarna förklara vad chiffer är om detta är okänt för scouterna. Om ledarna känner sig bekväma i att hoppa över detta steg är de bra om ni finns till hands för att förklara för de som inte riktigt förstår.

Där efter delas brevet och chiffernycklarna ut tillsammans med papper och penna så att scouterna har något att skriva på.

Då spåret är slut är det bra om scouterna redogör dagens händelse och sin nya kunskap i patrullens loggbok.

Som tidigare nämnt ges även scouterna möjligheten att ta intressemärket klura genom ett prov i slutet av mötet som ledarna får utforma efter de kriterier som finns för märket. Detta är inte obligatoriskt utan ska vara ett aktivt val av scouterna som är intresserade. Mer om intressemärken och klura finns påwww.aktivitesbanken.se.

Kvällens program har i syfte att Upptäckarscouterna ska få arbeta i grupp, lära sig och utmana varandra och lösa problem och klurigheter. Mötet ger även en grund för att ta intressemärket Klura.

  • Brev till scouterna (finns bifogat)
  • Chiffernycklar (finns bifogat) läs mer om dessa i upptäckarboken ”upptäckten” sidan 64.
  • Papper och penna