Community Mapping

Community Mapping
  1. Låt scouterna individuellt rita en karta över området som finns nära er scoutlokal.
  2. Du kan låta scouterna få gå omkring i närområdet.
  3. Skapa grupper om 4-5 personer. Gruppen ska genom att kombinera alla individuella kartor skapa en ny karta.
  4. Om gruppen kommer ihåg något från området som de inte skrev ner på kartan kan de lägga till det i gruppens gemensamma karta.

Diskutera

Hur var det att slå ihop eran kunskap? Värderades allas bidrag till den gemensamma

kartan lika? Tror du att ditt perspektiv är annorlunda än andras? (Till exempel på grund av att du är ung, kille, tjej).

 

Aktiviteten är hämtad från materialet Vår värld vår gemensamma framtid – Klimat och jämställdhet framtaget av World association of guides and girl scouts. Hela materialet hittar under dokument

  • Papper
  • Pennor