Cykelstigens hjältar

En lek där scouterna får öva sin koncentration, sin balans och sin kroppskännedom. Bra som en del av ett möte där ni gör olika cykelövningar
Cykelstigens hjältar

Leken behöver genomföras på ett ganska stort område.

Rita två parallella streck med ca 30 meters mellanrum. De båda linjerna ska vara så långa att alla scouterna och deras cyklar får plats att stå bredvid varandra med framhjulet mot strecket.

Vid ena kanten mellan de två strecken ritas ett sjukhus.

En scout ställer sig på sjukhuset (utan cykel).

Alla andra scouter ställer sig vid den ena linjen med framhjulet mot linjen.

Sjukhusscouten ropar – Vem är cykelstigens hjältar!
De andra ropar - Vi är cykelstigens hjältar!
Sjukhusscouten – Bli inte påkörda!
De andra – Vi blir inte påkörda!
Sjukhusscouten – Ni ska cykla… långsamt!
Sista raden varieras, scouterna får själva hitta på.
När sjukhusscouten ropat hur de andra scouterna ska cykla, startar de från sin linje och cyklar på det sätt de blivigt ombedda.  När de börjat cykla kastar sjukhusscouten bollar på dem (bollarna föreställer bilar).

De scouter som blir träffade av en boll blir skadade och står stilla tills alla de andra scouterna nått andra sidan. Då kommer sjukhus scouten och hjälper dem till sidan. Där tar sjukhusscouten fram sitt trollspö och ”sim sala bim” är scouten pigg och frisk igen.

Den skadade scouten blir den nya sjukhusscouten och den gamla sjukhusscouten ställer sig tillsammans med de andra vid strecket.

Leken börjar om.

Tänk på att alla cyklar måste ha fungerande broms. Alla scouter måste använda hjälm. Sjukvårdsutrustning ska finnas lättillgängligt.

Cyklar, hjälmar, 6 mjuka bollar, tavelkritor, trollspö.

Tänk på att alla scouter inte har en cykel, försök låna ihop så ni har några extra. Alla sorters cyklar fungerar även trehjulingar och kickbikes.