De Krypterade Lagarna

Detta är en aktivtet från upptäckarprogrammet på Jamboree22. 

I den stadstäckta världen Metro är rättvisa det viktigaste för invånarna men Metros lagar har blivit krypterade till ett annat språk och ersatta av andra lagar. Patrullerna måste hjälpa Metro och den styrande församlingen genom att hitta lagarna och översätta dem så Metro kan gå tillbaka till en rättvis värld.

När ni besöker världen är det respektfullt att ni hälsar på invånarna på deras sätt. I Metro hälsar man genom att långsamt buga djupt tre gånger för dem som är äldre. De äldre svarar med en djup bugning.

 

De Krypterade Lagarna

Övergripande om aktiviteten 

Runt om i Metro hänger det krypterade lagar som ni ska försöka översätta. Om de är för krångliga kan man få hjälp i skolan. Men på grund av de nya lagarna måste man ha ett arbete och tjäna pengar för att kunna ha råd med skolan som numera kostar.

Ni ska översätta så många lagar som möjligt och lämna in dem till den styrande församlingen (ledarna), senast x minuter efter att aktiviteten startade. Ledarna väljer tid, på Jamboree22 hade upptäckarna ca. 2 timmar på sig att lösa uppgiften, men mindre tid gör utmaningen svårare. 

Hitta lagarna 

Runt om i Metro inom Upptäckarnas område kan ni hitta de krypterade lagarna (chiffer) uppsatta på träden med blått band. Hitta de krypterade lagarna och skriv av dem så ni kan försöka lösa dem.

Tips till ledarna: Hjälp scouterna att dela upp chiffret så alla får möjlighet att lösa. 

Skolan

Om Patrullen inte kan lösa de krypterade lagarna kan de gå till skolan för att lära sig hur man löser dem. Dock så kostar det 5 pengar att gå i skolan och om patrullen inte har råd så måste de hitta ett arbete.

Arbete 

Det finns jobb och klurigheter som ni behöver lösa för att tjäna pengar. Ni hittar de olika arbetarna hos ledarna. Ledarna berättar för er vad ni behöver göra för att tjäna pengar. Ni ska helst testa alla arbeten innan ni får göra samma igen.

Mer detaljerat till ledarna: 

Hur funkar arbeten? 

Dessa arbeten finns att erbjuda. Ni kan erbjuda alla arbeten om ni har många patruller som gör aktiviteten samtidigt, eller välja ut ett fåtal. 

Jobb: Bygg ett torn

 • Be patrullen bygga ett torn, av så få vedträ som möjligt, lika högt (eller högre) som ditt “mätsnöre”.
 • De får försöka hur länge de behöver.
 • När de har lyckats får de 3 mynt.

Material: vedträ, mätsnöre.

 

Jobb: Kasta i hink

 • Visa patrullerna till en hink med 16 kottar/pappersbollar i.
 • Patrullerna ska kasta dessa 16 kottar/pappersbollar i hinken från en markerad plats.
 • De får kasta alla missade kottar/pappersbollar hur många gånger de behöver.
 • När 8 stycken är i hinken har de lyckats och får 3 mynt.

Material: 5 hinkar, 16 kottar/hög med papper.

 

Jobb: En sak som är 10 cm

 • Be patrullerna hitta en sak i naturen som är 10 cm.
 • Mät saken. Är den för lång/kort får de justera den eller hitta en ny.
 • När de har hittat en sak från naturen som är 9-11 cm får de 3 mynt.

Material: måttband.

 

Jobb: Hitta majskornet

 • Visa patrullen till en balja med majskorn. 8 stycken av dem ska vara målade med permanent marker.
 • Be patrullen hitta alla 8 färgade majskorn. Varje person ska hitta minst ett.
 • När de har hittat alla 8 får de 3 mynt och du kan lägga tillbaka majskornen i baljan.

Material: 5 baljor, majskorn i säckar, permanent marker.

 

Jobb: Skriv en dikt

 • Patrullerna ska skriva en kort dikt med minst 2 rim.
 • När de har lyckats får de 3 mynt.

 

Jobb: Gör knopar

 • Dela ut knoprep till alla i patrullen.
 • De får ett mynt för alla olika knopar de visar.

Material: knoprep.

 

Jobb: Stava METRO med saker

 • Be patrullerna hitta saker som stavar METRO. En sak på M, en sak på E osv.
 • När patrullerna har presenterat dessa fem saker får de 3 mynt.

 

Hur funkar skolan? 

 

Det kostar 5 mynt att gå i skolan en gång. De som är funktionärer här agerar som lärare och ska på ett kort pedagogiskt sätt förklara hur man löser det chiffer som patrullerna behöver hjälp med. De kommer ha whiteboardtavlor att skriva på och där kommer ligga förklaringar till varje chiffer så funktionärerna kan få en uppfattning om vad de kan säga och hur de kan förklara.

Material: 3 whiteboardtavlor, whiteboard pennor och sudd, tryckta chifferförklaringar, blanka papper, extra bläckpenna,

 

När patrullerna är klara med aktivteten vill vi att de ska ha tyckt det var roligt. De ska också ha fått fundera lite på vad som är rättvist i världen, och kanske ha lärt sig hur olika det är i vår värld där vissa länder har gratis skola och andra tar jättemycket betalt för det. De ska ha fått samarbeta och reflektera med andra. 

Materialet är beskrivet i de olika arbetena ovan.