Den levande bikupan

Den levande bikupan
  1. Sitt ner i en cirkel. Alla i cirkeln är bin.
  2.  Alla scouter ska sätta på sig en ögonbindel. I cirkeln ska ett långt rep placeras så att alla håller i en del av repet.
  3. Binas uppgift är att tillsammans forma en perfekt fyrkant. När gruppen anser att de är klara kan de ta av sig ögonbindeln och se vad de har åstadkommit.
  4. Gör samma aktivitet en gång till. Den här gången ska en person befinna sig utanför cirkeln. Personen symboliserar ett bekämpningsmedel. Det kan vara en ledare eller en slumpvis utvald deltagare. Bekämpningsmedlet kan lägga sin hand på ett bis axel, vilket leder till att biet inte kan göra någonting. Det kan vara bra att begränsa hur många bin som bekämpningsmedlet får röra vid.
  5.  När ni är klara, ta av ögonbindeln och jämför resultatet med den första omgången.

Reflektion:

  • Fungerade den första omgången bättre än den andra? Om, varför?
  • Hur kändes det att arbetet med att göra en fyrkant påverkades av att vissa inte kunde vara med?

I naturen har allt levande en betydelse och en roll att spela. Tillsammans formar de ett balanserat ekosystem. När människor stör den balansen så utsätter vi ekosystemet för fara. Kan ni komma på något vi människor gör som kan störa balansen i ekosystemet? exempelvis användandet av bekämpningsmedel, gifter, kalhyggen, för lite sammanhängande grönområden.

Det här är en samarbetsövning. Scouterna kan också lära sig hur små förändringar i naturen kan påverka ekosystemet negativt.

  • Rep
  • Ögonbindlar