En scout känner ansvar för sig själv och andra

Patrullen Swampen. En stund för patrullen att fundera över scoutlagen och Gud tillsammans.
En scout känner ansvar för sig själv och andra

Denna aktivitet innehåller ett kristet budskap och att du som är ledare själv behöver reflektera kring andaktens budskap innan den hålls för scouterna – eller vid behov göra om den så att den passar din kårs scouter.

Samla patrullen och läs berättelsen. Fråga sedan scouterna en och en vad de tänkte på när du läste berättelsen om Patrullen Swampen. Avsluta gärna med att be en bön.

Du som använder Swampens berättelser, se dem som en grundberättelse, försök göra berättelsen till din innan du berättar för scouterna, använd dina ord och formuleringar där mina känns onaturliga för dej, då blir det bättre.

 

Ett tänt ljus eller lykta som skapar stämning och inger lugn kan med fördel användas. Berättelsen finns som bifogad fil.

Gruppstorlek: 1-8 pers, 8-15 pers
Tidsåtgång: 15-30 min
Målspår: Existens