Face your fear

För att scouterna ska träna på att bli medvetna om sina känslor och ta dem på allvar skriver de en berättelse i jagform om något som varit jobbigt.
Face your fear

Börja med att låta scouterna patrullvis berätta om något jobbigt de varit med om. Om det är svårt att få igång en diskussion kan de istället få prata om vad andra kan uppfatta som jobbigt. Efter denna diskussion kan det vara lättare att komma in på sina egna känslor.
Försök få fram att människor tycker att olika saker är olika jobbiga och att det är viktigt att respektera varandras olikheter. Nästa steg är att prata om hur man reagerar när något är jobbigt. Hur reagerar andra när något är jobbigt? Hur reagerar du? Skriv ner det ni kommer fram till på ett blädderblock.
Ett annat sätt att börja mötet är att ta hjälp av tidningar och låta scouterna välja ut bilder på situationer som de uppfattar som jobbiga. Låt scouterna visa bilderna de valt och varför.
Efter diskussionen skriver scouterna om något som de tycker är jobbigt. Samla patrullens berättelser på en vägg och låt väggen bli en påminnelse om att patrullens medlemmar tycker olika saker är jobbiga och att vi kan stödja varandra så att vi vågar göra det vi tycker är jobbigt.

 

Att tänka på

Om ni vill fortsätta arbetet med scouternas rädslor kan ni återgå till väggen ibland och fråga hur de kan våga utmana sig för sina rädslor.

 

Scoutmetoden

Scouterna jobbar i patrullen eftersom det är lättare att diskutera känslor i den lilla gruppen. Det är också viktigt att vara en lyssnande och stödjande ledare och låta barnens tankar få stort utrymme.

 

Referenser

Läs gärna mer om Berättarministeriet.

https://www.berattarministeriet.se/

 

Papper och pennor.

Gruppstorlek: 1-8 pers
Tidsåtgång: 30 min - 1 timme
Typ: Diskussion