Fantastiska Fordon

Detta är en aktivitet från äventyrarprogrammet under Jamboree22, anpassa gärna aktiviteten efter era förutsättningar.

I den stadstäckta världen Metro är rättvisa det viktigaste för invånarna. För att allt ska vara rättvist för alla har Metros ledande äldremän skapat regler för allt, överallt. Förutom i en sista outforskad skog där staden än så länge inte tagit över. I skogen finns Metros sista resurser och outforskade potential. Och det är där vi scouter får hjälpa Metrolerna att utforska. 

 

I den centrala skogen i Metro kommer alla patruller få provköra sina fordon i en ny utmanande terräng. Metrolerna har aldrig upplevt den här typen av natur innan och har därför satt upp regler överallt på testbanan för att känna sig säkra och för att alla ska få en rättvis upplevelse i naturen. Nu får ni scouter en möjlighet att uppleva Metros rättvisa regler för att se hur lätta de är att följa i ett område fullt av träd, buskar och stenar. 

Fantastiska Fordon

1. Skapa ert fordon 

Förbered material för att bygga fordonen samt linjal för att kunna följa måttkraven.

För att kunna köra på Metros vägar behöver ni framföra ett fordon som med väldigt exakta mått. Fordonet kan skapas av vilka material och kan köra, flyta eller flyga efter eget önskemål. Tänk bara på att fordonet måste uppfylla följande krav: 

 • Storlek: 21*21*29 cm 

 • Fordonet har antingen en karbinhake, eller en plats att fästa en karbinhake  

 första delen i aktiviteten. 

 

2. Registrera ert fordon 

Skriv innan denna del ut registreringspapper till varje patrull och förbered pennor för dem att fylla i pappret med.

Nu behöver ni fylla i ett registreringsbevis till Metros transportstyrelse. Myndigheten måste kunna säkerställa att alla fordon som färdas på deras banor uppfyller vissa krav. Registreringsbeviset måste vara korrekt ifyllt och alla frågor besvarade innan ert fordon får färdas i Metro. 

Efter att ni har fyllt i hela ert registreringsbevis behöver ni lämna in det till Metros fordonskontrollanter. Ni går fram till fordonskontrollanterna som undersöker er registrering så att den är korrekt ifylld. Om registreringen är korrekt så stämpla ert registreringsbevis. När ert registreringsbevis har stämplats får ni en registreringsskylt som alltid måste hänga på den scout som för patrullens fordon framåt. 

 

3. Testa ert fordon på testkörningsbanan 

Innan denna del måste ledarna ha förberett en bana för Patrullerna att gå med sitt fordon. Beroende på er grupp kan ni göra banan mer eller mindre fysiskt utmanande. Sätt upp vägskyltar med ca 10 meters mellanrum som patrullerna ska följa.

Efter en godkänd fordonsregistrering är ni redo att föra fram ert fordon i Metros testspår. Ni hittar spåren längre in i skogen och där kommer ni kunna fästa en karbinhake i ert fordon, om ni inte redan har en. Karbinhakarna fäst sedan i ett av de färgade banden. Banden leder er vidare i spåren och kommer på vägen att kantas av såväl hinder som instruktioner och regler som måste följas till punkt och pricka.  
Några exempel på regler och instruktioner som ni kan stöta på är: 

 • Återvändsgränd 

 • Dykning förbjuden  

 • Minst fyra olika händer behöver vidröra fordonet  

När ni kommit fram till slutet av ert spår har ni möjlighet att välja att starta ett nytt spår, eller avsluta aktiviteten. 

 

4. Testa ett annat spår 

När ni har provkört ert fordon i ett spår kan ni testa ett eller flera av de andra spåren så länge det finns plats i spåret. Alla spår är olika och kan vara utmanande på olika sätt. Gå längst vägen tillbaka till starten av spåren. Där kan ni välja en annan färg än den ni följde förra gången.  

 

5. Vad har hänt idag? 

Reflektera tillsammans med patrullerna efter aktiviteten.

Som avslutning på världen får ni två frågor att fundera på. En som ni svarar på ensamma och en som ni svarar på tillsammans i patrullen. Om ni har med er ett anteckningsblock eller liknande kan ni också välja att rita eller skriva ner era svar på frågorna. 

 • Personlig fråga: Idag har ni fått följa många regler som gäller för alla. Har det varit rättvist? Berätta gärna hur du tänker. 

 • Gruppfråga: Om ni hade byggt om ert fordon efter att ni genomfört aktiviteten, hur hade fordonet sett ut då? 

Utöver att vi vill att patrullen ska ha roligt tillsammans på aktiviteten är dess huvudsakliga syfta att få scouterna att reflektera över vad rättvisa betyder och hur rättvisa regler kan få negativa aspekter. Aktiviteten fyller också ett visst fysiskt syfte i att utmana scouterna i en annorlunda hinderbana där svårigheten både kan vara fysisk och mental.  

 • Material till att göra ett eget fordon.
 • Linjal för att mäta fordonet.
 • Karbinhakar.
 • Rep till hinderbana.
 • Något att stämpla med.
 • Vägskyltar med olika typer av instruktioner.
 • Exempel på instruktioner som användes under Jamboree22:
  • vardagar mellan 10,00-17,00 är det hög belastning i området, för att jämna ut vikten får det inte finnas fler fötter än händer i marken .

  • på helgfria söndagar är genomfart godkänd, alla andra dagar är genomfart förbjuden.

  • På grund av häckningssäsong för lamor får inga ljud göras inom detta område.

  • Inga skador får ske inom detta område.

  • Parkering endast tillåten med p-skiva på vardagar.

  • Alla fordon som inte har ett inslag av lila färg behöver använda sig av en förhållningsregel.

  • Sosägog totilollol Mometotrorololianonenon atottot sosenonapopenon äror sosvovarortot.

  • På grund av bränslepriserna behövs extra stöd för fordonet, det behövs alltid minst två händer i detta område.

  • På grund av vintertid behövs extraljus, om inget extraljus finnes- dra ett regelkort.

  • Omkörning förbjuden.

  • Autobahn- det är förbjudet för fordonet att stå helt still.