Flaskpostjakt

Öva segling och manövrering genom rolig lek, där scouterna får hitta sig fram via instruktioner i flaskpost.
Flaskpostjakt

Ge besättningen en flaskpost som beskriver var de hittar nästa flaska, som beskriver nästa flaska osv. Antalet flaskposter kan variera beroende på hur länge ni vill att aktiviteten ska pågå och hur gamla deltagarna är, men ca fem flaskor passar generellt bra.

 

Lägg dessutom gärna till uppgifter som t.ex:

  • Reva segel
  • Byt skeppare
  • Prova att segla utan roder
  • Dejsa

 

Säkerhet

Naturligtvis gäller väjningsregler när ni seglar.
Tänk på att deltagarna kan vara olika vana vid segling. Var noga med att förklara vad varje uppgift betyder så att alla förstår vad som ska göras och känner sig delaktiga.

 

Flaskpost med instruktioner