Första hjälpen-leken

Denna lek fungerar som inledning till fortsatt arbete med första hjälpen, i synnerhet för att lära sig prioritering vid olyckor.
Första hjälpen-leken

Denna lek är en variant på den klassiska leken ”Fruktsallad”.
Placera stolar i en ring (antal stolar är antal deltagare minus en stol) med en stolsbredd utrymme mellan stolarna. Ryggen ska vara utåt.
Deltagarna delas in i tre grupper: ANDNING, BLÖDNING och CHOCK. Ungefär lika många deltagare i varje grupp.
Deltagarna sätter sig på varsin stol. En deltagare saknar stol och placerar sig i mitten av stolsringen.
Personen i mitten slår en sexsidig tärning. Resultat:

 

”etta”: ANDNING

 

”tvåa”: BLÖDNING

 

”trea”: CHOCK

 

”fyra”: Livsfarligt läge

 

”femma”: Katastrof

 

”sexa”: Katastrof

 

Vid resultat ANDNING, BLÖDNING eller CHOCK (1-3 på tärningen) reser sig de deltagare som tillhör den framslagna gruppen och ska snabbt sätta sig på en ledig stol och som inte är den stol de precis lämnat. Personen i ringens mitt ska samtidigt också försök hinna sätta sig på en tom stol. När alla stolar på nytt har en sittande person kommer en ny person stå kvar i mitten (eller samma person som slog tärningen om denne inte varit snabb nog). Personen i mitten slår tärningen på nytt.

 

Blir resultatet ”Katastrof” (5-6 på tärningen) sker samma sak som slaget 1-3 men nu ska alla tre grupper samtidigt byta till nya stolar och personen i mitten försöker hitta sig en tom stol. Men när alla stolar är upptagna går den som saknar stol till valfri sittande person och säger sin grupptillhörighet varpå den sittande personen svar med sin. Om den stående personen tillhör en mer ”kritisk” prioriteringsgrupp än den sittande byter personerna plats. ANDNING är mer ”kritisk” än både BLÖDNING och CHOCK och ”vinner” (får stolen) mot dessa. BLÖDNING vinner över CHOCK. CHOCK förlorar alltid. Om både den stående och den sittande personen tillhör samma grupp (ex. båda tillhör ANDNING) då vinner den sittande personen och får behålla stolen. Den som är stående efter EN prioriteringsutmaning slår med tärningen på nytt.

 


Blir resultatet ”Livsfarligt läge” (4 på tärningen) reser sig samtliga personer från sina stolar och ställer sig bakom dessa. Sedan kan personen som slog tärningen lugnt sätta sig på valfri stol. När personen sitter ner blir det fritt för övriga deltagare utanför ringen att rusa in i ringen igen och hitta en tom stol att sätta sig på (observera att det måste vara en annan stol än de nyss satt på). I övrigt innebär resultatet samma resultat som ”Katastrof”, inklusive prioriteringsutmaningen. Se ovan.


Upprepa steg fyra tills ni känner er nöjda med leken.


När leken avslutats är det mycket viktigt att förklara vad lekens delar haft för syfte. Detta kan göras genom andra aktiviteter efter leken men det är nog bra att göra en snabbgenomgång av LABC direkt i anslutning till leken för att sedan göra fördjupningar.


Nedanstående information bör förklaras för deltagarna:

LABC är en minnesmetod för att göra prioritering vid en olycksplats. Vid en olycka med många olika skador är det viktigt att bedöma vilken skada som är mest kritisk (farlig) och därför ska behandlas först.
Bokstäverna är förkortningar för Livsfarligt läge, Andning, Blödning och Chock/Cirkulationssvikt. De ska alltid sägas i den ordningen.


Först är Livsfarligt läge. Vid en olycksplats måste räddaren alltid först bedöma om det finns risk för livsfara för sig själv eller personen som behöver vård. Med livsfara menas inte själva skadorna utan om platsen i sig är farlig. Det kan vara en brand, att de skadade befinner sig på en väg med risk för att bli påkörd, rasrisk eller något liknande. Du ska inte själv försätta dig i fara men om du har möjlighet ska du försöka flytta den skadade personen bort från livsfaran. Därefter kan undersökning av personen påbörjas. (I leken symboliseras detta av att deltagarna först tar sig ur ringen och ställer sig i skydd bakom sin stol. När ingen fara finns kan skadorna tas omhand.)


Att personen andas är högst prioriterat. Se till att personen har fria andningsvägar. Säkerställ att andning finns genom att tilltala, titta, känna, lyssna. Inled annars HLR (Hjärt- och LungRäddning).
Efter säkerställd andning hos samtliga skadade personer tas eventuella blödningar om hand. Störst blödning först.


– Cirkulationssvikt beror på blodförlust och personen måste läggas ner med benen i högläge, huvudet lågt placerat för att ge blod till hjärnan. En person i chock behöver Vila (lägg personen ner, benen högt), Värme (isolera mot markkyla och vid behov även med filt eller liknande runt kroppen) och Varsamhet (lugna ner personen, inge trygghet och försök att ha en lugn omgivning). Då cirkulationssvikt kan bero på blödningar i kropp som inte är synliga ska den skadade personen inte ges dryck.
Glöm inte att tillkalla hjälp och larma räddningstjänsten. Ring 112!

Att tänka på

Lekens verklighetsanknytning är nödvändig för att fylla sin funktion.

Säkerhet

Stolsbyten kan vara tumultartade. Om gruppen har tendenser att vara väldigt fysisk kan det vara bra att gå igenom vad som är okej vid jakten på en tom stol. Knuffar är inte nödvändigt i leken och kan vara obehagligt för en del deltagare. Vid test av leken tyckte någon att det var roligt att dra undan stolen då en annan deltagare skulle sätta sig. Detta är verkligen inte ett okej beteende och får inte förekomma oavsett gruppens ålder eller ”knufftolerans”.

 

 

 

Stolar (en stol färre än antalet deltagare)
Sexsidig tärning – gärna stor. Bonus är om sidorna har ord eller symboler som motsvarar resultaten snarare än siffror.