Fyrahörnsövning - tyck till om Scouternas program

All scouter får vara med och tycka till om Scouternas program. Denna fyrahörnsövning ger scouter i alla åldersgrupper över hela landet möjlighet att tycka till om allt från märken till aktiviteter och skicka in sina svar till Scouterna.

Fyrahörnsövning - tyck till om Scouternas program

I denna övning får scouterna berätta vad de tycker om Scouternas program. De får berätta vad de tycker om material, aktiviteter och märken genom fyra olika fyrahörnsövningar.

Ta fram aktivitetsmallen på en mobil eller dator, eller skriv ut ett exemplar. På pappret hittar ni följande fyra frågor och deras svarsalternativ:

  • Vilken typ av äventyr vill du göra mer av i Scouterna?
  • Får du vara med om nya, svåra eller roliga utmaningar i Scouterna?
  • Hur vill du lära dig mer om Scouterna?
  • Vilka märken tycker du mest om att ta?

Markera upp fyra hörn i rummet eller området där ni är. Varje gång ni läser upp en ny fråga berättar ni också om de olika svarsalternativen och vilket hörn som motsvarar vilket svar.

Scouterna går sedan och ställer sig på den plats som passar bäst med det de själva tycker.

Markera med siffror eller sträck i mallen hur många som valde varje alternativ. 

När ni genomfört aktiviteten vill vi gärna att ni fyller i resultaten
från övningen i ett formulär på Scouternas hemsida. Formuläret
hittar ni på https://www.scouterna.se/programutvardering/ 

Svaren kommer att användas i Scouternas arbete att behålla ett modernt, genomtänkt, utvecklande och attraktivt program för såväl scouter som ledare.

Aktiviteten kommer ge scouterna möjlighet att säga vad de tycker om Scouternas program och samtidigt få lite insikter i vad deras vänner på avdelningen tycker. Detta kan hjälpa avdelningen och scouterna i deras planering framåt.

Digital eller utskriven version av aktivitetsmallen.