Globala målen: Donationsprojektet (mål 3)

Denna aktivitet är ett projekt som ni kan genomföra under längre tid. Den kopplar an till Globala mål 3, hälsa och välbefinnande, och till utmanarmärket Engagera. Projektet är uppdelat i tre delar.
Globala målen: Donationsprojektet (mål 3)

Undersök

Undersök hur folk i er omgivning ställer sig till donation. Känner ni någon som är med i ett donationsregister eller som donerar blod? Känner ni till någon som har donerat ett organ eller fått en donation av någon annan? Hur ställer ni er personligen till donationer.

Samla in information

Besök ett sjukhus eller vårdcentral och fråga om hur deras situation ser ut, arbetar de med donationer. Är det för många eller för få som donerar blod idag? Hur fungerar olika typer av donationer i Sverige? Vad krävs för att en donation ska bli lyckad?

Gör skillnad

Ta vara på det ni lärt er från att prata med familj och vänner om deras tankar om donationer och det ni lärt er om situationen i sjukvården. Hur kan ni informera så många som möjligt på ett tilltalande och inspirerande sätt? Kanske vill ni göra en film, en pjäs eller sätta upp plakat i närområdet.

Scouten gör medvetna val kring sin kropp och kring samhället.