Globala målen: Mer gemenskap i närsamhället (mål 16)

Bjud in personer som inte är med i Scouterna till ett av era möten. Den som varit nyfiken eller avundsjuk men inte vågat pröva får en chans att vara med. Visa dem olika aktiviteter och lekar som ni brukar göra och låt dem testa.
Globala målen: Mer gemenskap i närsamhället (mål 16)
Bjud in personer som inte är med i Scouterna i alla olika åldrar till ett av era möten. Visa dem olika aktiviteter och lekar som ni brukar göra och låt dem testa. Genom att bjuda in personer som inte har varit på ett scoutmöte förut eller som inte är aktiv i scouterna skapar ni tillsammans en mötesplats. Scouterna i sin tur får chans att visa upp scouting och får både lära sig av och lära ut till andra. Genom att mötas skapar vi tillsammans en gemenskap i samhället. Ett tips är att välja en aktivitet är ganska lätt att förstå och som inte kräver att man har så mycket förkunskaper. Det kan till exempel vara en skattjakt eller eldning med marschmallowgrillning. En namnlek i början kan vara bra. Innan ni bjuder in fundera scouterna tillsammans med ledare hur ni ska nå ut till folk, vad de ska göra på mötet och vad för andra ramar som bör finnas. Här kan ledare vara ett stöd till scouterna. Glöm inte efter mötet att ha en lägesrunda bland alla som deltagit för att få feedback vad de tyckte.

Att ge fler i ert närsamhälle något roligt att göra på fritiden. På det sättet blir det tryggare där ni bor. 

Material till de aktiviteter ni väljer att göra på mötet. 

Gruppstorlek: 1-8 pers, 8-15 pers, 16 eller fler
Tidsåtgång: 1-2 timmar
Målspår: Aktiv i samhället