Händer och fötter

Scouterna får öva på att ta plats och samarbeta konstruktivt i gruppen.
Händer och fötter

ela upp scouterna i lika stora patruller. Leken går ut på att patrullen ska vidröra marken med det antal fötter och händer som lekledaren har önskat. Patrullen som är först färdig får poäng. Tex ”inga händer och fyra fötter”. Om då patrullen har fem medlemmar kan fyra i laget ställa sig på en fot och lyfta den femte i laget.

Att tänka på

Börja med enklare kombinationer och gör det svårare allt eftersom. Huvud, rygg och andra delar av kroppen kan också användas i kombination med händer och fötter.

För äventyrarscouter och äldre går det att göra det svårare genom att förbjuda delatagarna att prata med varandra eller ge dem ögonbindlar.

Säkerhet

Tänk på att anpassa aktiviteten ifall alla i gruppen inte har samma fysiska förutsättningar att delta.