Hitta väderstrecken utan kompass

När man inte har tillgång till en kompass och behöver kunna ta ut väderstreck är dessa färdigheter användbara. Låt scouterna testa och se om det fungerar!
Hitta väderstrecken utan kompass

Innan ni börjar med denna uppgift bör ni ta reda på vilka förkunskaper scouterna har. Saknar scouterna de grundläggande begreppen norr, söder, öst och väst så börja med att öva dessa begrepp.


Klockan som kompass

Man kan använda en klocka (om den inte är digital) som kompass. Håll klockan i handen. Vrid dig så att timvisaren pekar mot solen. Söder har du nu mitt emellan timvisaren och klockslaget tolv (tretton sommartid).


Kroppen som kompass

Om man ställer sig med ryggen mot solen mitt på dagen (kl 13.00 sommartid och 12.00 vintertid) och sträcker ut sina armar kan man se väderstrecken i skuggan.

”Med näsan åt norr, har du öster åt höger och väster åt vänster.”

Väderstreck i naturen

Låt scouterna kontrollera om de hittar tecken som stämmer.  Patrullerna får med sig kompass ut i naturen och får undersöka om följande stämmer:

— vissa träd har frodigare grenar åt söder. Grenarna åt söder lutar neråt mer än grenarna mot norr för att fånga in mer ljus.

— myrorna bygger sina stackar på sydsidan av något eftersom de tycker om sol och värme.

— mossa på stenar och stubbar växer helst i skugga, för mossa gillar fukt och växer alltså mot norr.

— rimfrosten lägger sig ymnigast åt norr.

— snön smälter fortast på södersluttningar och växtligheten spirar fortast där.

— under sommaren är södersluttningen gulare och torrare.

Tänk på att ovanstående tecken inte alltid stämmer på varje enskild myrstack eller stubbe, men om man tittar på flera olika saker ger de en uppfattning om de olika väderstrecken.

Att tänka på

Ta med matsäck när ni är ute!

Läs mer i BP:s ”Scouting for boys” s.50 i svenska upplagan (år 1997, ISBN 91-89094-00-X)

Se också till att instruera om vilket område ni ska hålla er på så att scouterna inte går vilse. Det är ju bra om de får öva innan de går vilse.

 

Kompass, klocka med visare.