HOPPA MELLAN ISFLAKEN

Scouterna har förvandlats till isbjörnar som behöver ta sig över havet till säkerheten på andra sidan. Till sin hjälp har patrullen ett begränsat antal isflak att stå på.

HOPPA MELLAN ISFLAKEN
  1. Dela in scouterna i patruller om minst tre personer i varje.
  2. Scouterna får sedan ett antal kartongbitar, några fler än de är medlemmar i patrullen. Patrullen ska på dessa brickor förflytta sig framåt genom att endast gå på kartongbitar och sedan skicka dem framåt mellan sig utan att trampa utanför kartongbiten.
  3. Förklara reglerna ovan för scouterna och visa vilken sträcka scouterna ska ta sig mellan.
  4. Om scouterna klarade att ta sig mellan punkt A och B utan problem kan ledaren ta bort en kartongbit för att göra det lite svårare till nästa omgång.

 

Vill ni utveckla leken: Gör leken svårare genom att ta bort en bricka pga högre temperatur och isen smälter. Gör leken lättare genom att isen fryser till och en bricka läggs till.

Sittunderlag, hajkbrickor eller liknande, ju större desto lättare. • Något som markerar en början och ett slut på sträckan.